Patrick Vandijck bij het logo van Kortenaken in het gemeentehuis.
Foto Baert Patrick Vandijck bij het logo van Kortenaken in het gemeentehuis.

Patrick Vandijck opnieuw burgemeester

ANDRÉ ALLES (OPEN VLD) BLIJFT NOG DRIE JAAR ZETELEN ALS GEMEENTERAADSLID

Burgemeester André Alles (Open Vld) geeft in januari de fakkel door aan de 50-jarige Patrick Vandijck (Open Vld). Sinds 1989 is Vandijck lid van de gemeenteraad van Kortenaken en van 2001 tot 2006 was hij al eens burgemeester. "Ik ben zeer blij dat ik opnieuw dit ambt mag invullen. Het is een van de mooiste functies binnen de politiek", aldus Vandijck.

Patrick kijkt erg uit naar de komende drie jaar. "Ik hou ervan om elke dag tussen de inwoners te staan, te luisteren naar hun problemen en om samen oplossingen te zoeken. Met het nieuwe college wil ik verder werken aan het uitbouwen van onze mooie landelijke gemeente Kortenaken. Concreet denk ik onder meer aan het gezond houden van de gemeentelijke financiën. In het begin van deze legislatuur bedroeg de gemeentelijke schuld iets meer dan 12 miljoen euro. We willen dat tegen eind 2018 terugbrengen tot bijna 7 miljoen. Dat is een daling met van meer dan 40 procent."

Fusie gemeenten?

Patrick zal zich ook moeten buigen over de mogelijke fusie van gemeenten. "Daarover hebben we nog tal van vragen. Zijn onze inwoners beter af wanneer wij fusioneren met een andere gemeente of stad? Of zullen wij mee de minder goede financiële toestand van de steden moeten verbeteren? De Vlaamse overheid moet dringend duidelijke info geven aan de gemeenten."


De aanleg van een nieuwe KMO-zone wil Patrick Vandijck zeker mee in goede banen leiden. "Ik denk dat we het dossier met de omwonenden moeten bespreken. Zo kunnen we samen naar oplossingen zoeken. Daarbij willen we enerzijds de gevolgen voor de omwonenden en hun eigendom onderzoeken, en anderzijds streven naar maximale zekerheid voor bedrijven die nood hebben aan een herlokalisatie."

Meer fietspaden

"Nog een ander belangrijk dossier in de pijplijn is dat van de uitbreiding van de fiets- en voetpaden. Kortenaken heeft een uitgebreid netwerk, en dat willen we in stand houden én verbeteren. Zo ontbreekt er nog een fietspad van Waanrode naar Miskom via de Oude Tiensestraat, de Meyenberg en Miskomdorp. Ook de voetpaden in verschillende dorpskernen moeten uitgebreider. We zullen daarvoor rond de tafel moeten zitten met Aquafin, want zij hebben ook werken gepland. We moeten uiteraard vermijden dat een nieuw fietspad enkele jaren later al opnieuw opengebroken zou moeten worden. Dat zou zonde zijn van de investering."


Tot slot wil Vandijck ook werk maken van een nieuwe gemeentelijke loods. "Door de bouw van de sporthal is de gemeentelijke loods achter Bergendal verdwenen. Sinds enkele jaren huurt Kortenaken er één in Glabbeek, waar de machines van de technische dienst zijn ondergebracht. De huur, verplaatsingen en personeelskost daarvoor wegen op het budget. Het zou beter zijn dat we in de gemeente zelf een loods hebben om die kosten te verminderen."

Lees meer