Johnny Fets, voorzitter van de centrale kerkfabriek, schepen Nancy Maris en Omer Heusdens, secretaris van kerkfabriek, aan de Sint-Bartholomeuskerk van Waanrode.
Foto Vanessa Dekeyzer Johnny Fets, voorzitter van de centrale kerkfabriek, schepen Nancy Maris en Omer Heusdens, secretaris van kerkfabriek, aan de Sint-Bartholomeuskerk van Waanrode.

Vijf kerken krijgen nieuwe bestemming

HOOFDKERK SINT-AMOR EN SINT-BARTHOLOMEUSKERK BLIJVEN BEHOUDEN

De gemeente Kortenaken is als een van de eersten in het Hageland klaar met haar kerkenplan. Dat bepaalt dat de hoofdkerk, Sint-Amor Kortenaken, open blijft, net als de Sint-Bartholomeuskerk van Waanrode. De andere vijf kerken krijgen een andere invulling. "We denken hierbij aan het creëren van een urnenkerk", zegt schepen van Erediensten, Nancy Maris (N-VA). "Daarnaast kunnen we misschien de bib huisvesten in een van de andere kerken."

De beschermde Sint-Amorkerk van Kortenaken, eigendom van de gemeente, staat in het plan als hoofdkerk aangeduid. Deze zal dus de zondagskerk worden van de pastorale zone Kortenaken, waar er nu en in de toekomst elke zondag een eucharistieviering zal plaatsvinden, net als uitvaarten, huwelijken, dopen, eerste communievieringen en vormselvieringen.


"Die kerk is wel aan restauratie toe", zegt Johnny Fets, voorzitter van de centrale kerkfabriek. "Het dak en goten moeten aangepakt worden, net als de binnenzijde van de kerk. De kosten hiervoor worden geschat op 1,5 miljoen euro, maar de gemeente kan ook een erfgoedpremie van 80 procent bekomen."


Tijdens de werken kunnen de kerkgangers nog uitwijken naar de ook beschermde Sint-Bartholomeuskerk in Waanrode, die als tweede kerk in het plan staat opgenomen. Ook deze kerk is eigendom van de gemeente.


"De eucharistievieringen zullen hier beperkt behouden blijven, namelijk een eucharistieviering per maand", zegt Omer Heusdens, secretaris van de centrale kerkfabriek. "Hier kunnen ook nog dopen, huwelijken en uitvaarten plaatsvinden."


De als monument beschermde Sint-Servatiuskerk van Kersbeek, eigendom van de kerkfabriek Sint-Servatius Kersbeek, met haar beschermde kerkhofmuur en beschermd orgel, zal vanaf 2020 een nevenbestemming krijgen, zodat deze kerk maar gedeeltelijk behouden blijft voor erediensten. De Sint-Germanuskerk van Miskom, ook eigendom van de kerkfabriek, heeft vandaag al een nevenbestemming, namelijk als locatie voor het Museum voor Volksdevotie en als plaats voor stiltemomenten en gebedsstonden. Dit zal zo blijven."


De gemeente zoekt ook voor de kerken de Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans Ransberg (eigendom van de gemeente), Sint-Amandus Hoeleden (eigendom van de kerkfabriek Sint-Amandus) en Kapelanij Hulp der Christenen Stok (eigendom van het Aarstbisdom Mechelen-Brussel) vanaf 2020 een nevenbestemming. Een opgerichte commissie moet de mogelijkheden bekijken. "Het is dus niet meteen de bedoeling om kerken te gaan verkopen of af te breken", zegt schepen Maris. "Maar de toestand zoals ze nu is, is financieel niet langer houdbaar."

Begrip

Bij de centrale kerkraad hebben ze begrip voor de mening van het gemeentebestuur.


"We moeten realistisch blijven", zegt Omer Heusdens. "Het aantal kerkgangers is sterk gedaald en heeft dan ook geen zin om alle kerken open te houden voor vieringen. We zitten trouwens nog steeds zonder federatiepastoor. De vorige nam in juni vorig jaar ontslag en sindsdien is er nog geen vervanging opgedoken."


De zeven parochies van Kortenaken zijn intussen ook samengesmolten tot een parochie, Kana genaamd.


"De volgende opdracht van de centrale kerkraad zal er in bestaan om een pastorieënplan op te maken. Op zondag 4 juni zal de centrumkerk van Kortenaken deelnemen aan de Open Kerkendagen om de inwoners zo goed mogelijk in te lichten over het kerkenplan."

Lees meer