5 Schepenen Wout Maddens en Kelly Detavernier en deken Geert Morlion bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die binnen enkele jaren ook een museumkerk rond de Guldensporenslag wordt.
Henk Deleu Schepenen Wout Maddens en Kelly Detavernier en deken Geert Morlion bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die binnen enkele jaren ook een museumkerk rond de Guldensporenslag wordt.

19 (!) kerken krijgen her- of nevenbestemming: “Er is geen weg terug”

Het kerkenplan in Kortrijk krijgt vorm. 19 kerken op een totaal van 24 krijgen een her- of nevenbestemming. Zo wordt Mariadorp in Bissegem verkocht aan de Evangelische Kerk Kuurne, terwijl Sint-Laurentius in Kooigem een fietskerk wordt. We geven een overzicht van de tot op heden bekende plannen. “Er is geen weg terug, onze huidige kleren zijn gewoon te groot”, zegt deken Geert Morlion. Ook opmerkelijk: de stadstoelage voor de kerkfabrieken daalt fors.

We beginnen met de kerken die een herbestemming krijgen, want dat betekent dat die (op termijn) uit de eredienst worden onttrokken. Mariadorp in Bissegem wordt zo goed als zeker verkocht aan de Evangelische Kerk Kuurne. “De gesprekken hierover lopen”, zegt Geert Morlion. “Het zaaltje bij Mariadorp zal niet meer gebruikt kunnen worden door externen. Bestaande contracten worden stelselmatig opgezegd, terwijl er geen nieuwe engagementen meer worden genomen.” Sint-Theresia wordt ook herbestemd, al is er nog geen timing. Kleuter- en basisschool Sint-Theresia ’t Hoge heeft interesse in die kerk. Het is de bedoeling om ook de Heilige Damiaankerk te laten ontwijden en op termijn te verkopen. Sint-Anna wordt (nog meer) onderdeel van het Don Boscocollege op het moment de Salesianen er stoppen. OLV-Fatima in Heule werd enkele jaren geleden overgedragen aan Oranjehuis, een vzw die kwetsbare jongeren en gezinnen steunt. Sint-Paulus op de Lange Munte is sinds jaren een ontmoetingscentrum.

5 Mariadorp in Bissegem wordt zo goed als zeker verkocht aan de Evangelische Kerk Kuurne.
Henk Deleu Mariadorp in Bissegem wordt zo goed als zeker verkocht aan de Evangelische Kerk Kuurne.

Zalige broeder Isidoor

Over naar kerken die mogelijk her- of nevenbestemd worden. Sint-Jan en Sint-Elisabeth vallen mogelijk daaronder, maar dat moet nog grondig verder besproken worden. Zo is er een piste om Sint-Jan open te stellen voor de devotie van de zalige broeder Isidoor. Sint-Laurentius in Kooigem wordt binnen twee jaar mogelijk een fietskerk. Een fietskerk is een kerk met banken voor fietsers en wandelaars, fietsrekken en toiletten. Het fenomeen is al langer bekend in Duitsland, waar er al ruim 250 ‘fahrradkirchen’ zijn. De weekendviering valt in Sint-Laurentius in afwachting van een eventuele fietskerk wel op korte termijn al weg.

Het kerkenplan zal hier en daar wel wat deining veroorzaken

Deken Geert Morlion

Scholen lonken naar Pius X en Sint-Godelieve

Ook over kerken die mogelijk een nevenbestemming krijgen, is er stilaan meer duidelijkheid. Basisschool Pius X heeft interesse om uit te breiden in de aanpalende kerk, maar het wachten op Vlaamse subsidies kan tot 2025 duren. De Onze-Lieve-Vrouwekerk met Gravenkapel wordt in grote lijnen een museumkerk rond de Guldensporenslag, met ook plaats voor liturgie. Sint-Rochus krijgt eveneens een nevenbestemming, daar kan zelfs een verkoop. Komen eveneens in aanmerking voor nevenbestemmingen: Sint-Antonius in Rollegem, Sint-Amandus in Bellegem en Sint-Elooi in Kortrijk. Sint-Godelieve op Heule-Watermolen wordt mogelijk deels voor onderwijs ingezet. Basisschool De Watermolen heeft interesse. Ten Spieghele in de wijk Rodenburg – in trek voor onder meer dopen, huwelijken en uitvaarten – krijgt een nog autonomere rol en moet zelfbedruipend worden.

5 De Sint-Laurentiuskerk in Kooigem wordt binnen twee jaar mogelijk een fietskerk.
Henk Deleu De Sint-Laurentiuskerk in Kooigem wordt binnen twee jaar mogelijk een fietskerk.

Bibliotheken in Sint-Cornelius en Sint-Audomarus

Andere plannen voor nevenbestemmingen zijn concreter. “De buurtbibliotheek en een afdeling van het Conservatorium krijgen ruimte in de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke”, zeggen schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester) en schepen van Kerkfabrieken Kelly Detavernier (N-VA). “Het idee is creatief te zijn, met bijvoorbeeld ook een muziekklas voor trompetlessen in de torenkamer.” Het inrichten van de kerk, de verbouwing van het OC Aalbeke voor onder meer muziekverenigingen inbegrepen, kost 5 miljoen euro. Het voorontwerp is voor 2019. De werken zijn voor 2020 of 2021. Na voltooiing van alle werken verkoopt de stad in Aalbeke het oud-gemeentehuis, de voormalige brandweerkazerne en gewezen feestzaal ’t Skut. Over naar Bissegem, waar er wordt bekeken wat er met de Sint-Audomaruskerk mogelijk is, naast misvieringen. Ook hier is er plaats voor het Conservatorium en een buurtbib, maar ook voor de wijkwerking en het OC. “We bekijken wat het uiteindelijk wordt, zo is er nog geen voorontwerp”, zeggen schepenen Maddens en Detavernier. “Het nevenbestemmen van Sint-Audomarus kost 3 miljoen euro. De werken zijn zeker voor deze legislatuur.”

Vijf kerken blijven volwaardig kerk

De kerken die niét in aanmerking komen voor een her- of nevenbestemming zijn de Sint-Maartenskerk en Sint-Michiel in Kortrijk, Sint-Brixius in Marke en Sint-Eutropius in Heule. Het behoud van Sint-Katharina in Sente wordt nog met Lendelede en Kuurne besproken, want Sente ligt naast Kortrijk ook deels op grondgebied van die twee gemeenten. Tot slot: er wordt mogelijk een nieuwe kerk op Hoog Kortrijk gebouwd, maar dat hangt af van de uiteindelijke plannen met de kerken Heilige Damiaan, Sint-Rochus, Sint-Elisabeth en Sint-Theresia.

5 Sint-Cornelius in Aalbeke krijgt tegen 2021 een buurtbibliotheek en afdeling van het Conservatorium.
Henk Deleu Sint-Cornelius in Aalbeke krijgt tegen 2021 een buurtbibliotheek en afdeling van het Conservatorium.

Deining

Momenteel gaan er per weekend gemiddeld net geen 3.000 mensen naar een misviering in Kortrijk. “Het kerkenplan zal hier en daar wel wat deining veroorzaken”, zegt Geert Morlion. “Maar we evolueren naar een ‘toestand van vermindering’, waarbij het belangrijk is om de Kerk toch dynamisch te houden. We zetten nu voor het eerst echte krijtlijnen uit op dat vlak. We zitten op dezelfde golflengte van de stad. Er is tijdens de gesprekken nog nooit iemand krijsend van tafel weggelopen. We werken nu verder aan het plan”, zegt de deken, die er verder op wijst dat de betoelaging van de kerkfabrieken vanuit de stad daalde van 1,45 miljoen euro in 2014 naar 1,06 miljoen euro in 2019. “We besparen flink door heel zuinig om te springen met werkingsmiddelen. Al zijn er grenzen. Zo is de heraanleg van het dak van de kerk Pius X even uitgesteld, terwijl dat dringend aangepakt moet worden.”

5 Ook de Sint-Audomaruskerk in Bissegem krijgt nevenbestemmingen.
Henk Deleu Ook de Sint-Audomaruskerk in Bissegem krijgt nevenbestemmingen.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer