2 Inwoners Chris Vanneste, Gino Vermaut en Chrispijn Laevens zijn het erover eens: "Heule leeft, en dat is mooi meegenomen."
Foto Henk Deleu Inwoners Chris Vanneste, Gino Vermaut en Chrispijn Laevens zijn het erover eens: "Heule leeft, en dat is mooi meegenomen."

Heulse bevolking boomt

RUIM 8 PROCENT MEER INWONERS SINDS 2003

Dat het aantal bewoners van Kortrijk de laatste jaren traag maar gestaag toeneemt, wisten we al, maar nu blijkt uit recente cijfers dat dat vooral de verdienste is van Heule. Alle andere deelgemeenten hebben min of meer hetzelfde aantal inwoners als in 2003, maar in Heule kwamen er 1.000 mensen bij. Dat betekent een groei van meer dan 8 procent.

Het totale aantal bewoners in Kortrijk is op 12 jaar tijd, tussen 2003 en 2015, met een kleine 150 gestegen. In de bevolkingscijfers, die in tabelletjes werden gegoten door de provincie West-Vlaanderen en de Datacel van de stad Kortrijk, worden de cijfers per deelgemeente en per leeftijdsgroep opgesplitst.

2

Verkavelingen

Wat het meest opvalt in de cijfers is het sterk stijgende bewonersaantal in Heule. Daar waar andere deelgemeenten min of meer hetzelfde aantal inwoners tellen als in 2003 - enkel in Marke is er een aanzienlijke daling van het aantal bewoners - , groeide het aantal bewoners in Heule de laatste 12 jaar met maar liefst 8,4 procent, van 11.899 in 2003 tot 12.889 in 2015. "Dat het aantal inwoners in Heule zo opvallend is toegenomen, ligt in de eerste plaats uiteraard aan het grote aantal verkavelingen dat erbij is gekomen", zegt burgemeester Van Quickenborne (Open Vld). "Er zijn een groot aantal woningen verkaveld bij de Moorseelsestraat, tussen de Molenstraat en de Bozestraat, de Mellestraat, tussen de Heirweg en de Izegemsestraat, aan de Oogststraat", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open Vld). "Maar we bouwen Heule nu ook niet helemaal vol, we investeren tegelijk ook in voldoende open ruimte. Zo hebben we de Warande fors uitgebreid, komt er nog de realisatie van het Heulebos, en hebben we beslist het tracé van de N50c en de N328 niet te bebouwen."


"Maar uiteraard heb je niet enkel verkavelingen nodig, mensen moeten er ook nog willen wonen", zegt Van Quickenborne. "En dat is zeker het geval bij Heule. De gemeenschap hangt er heel sterk aan elkaar, het centrum leeft, er wordt veel georganiseerd. Dat zorgt ervoor dat veel jonge mensen er willen blijven wonen."


Crispijn Laevens is vorige week in een nieuwe verkaveling langs het José Vermeerschplein in Heule komen wonen. "Het is niet dat we speciaal naar Heule zijn komen wonen, maar we vonden het hier echt wel rustig gelegen, vlakbij het speelpleintje hier. En Heule leeft ook wel, dat is mooi meegenomen." Gino Vermaut en Chris Vanneste wonen al drie jaar aan de overkant van het plein. "Dat dit huis in Heule lag, was voor ons wél een enorme plus. Heule leeft, er is altijd van alles te doen,..."

Vergrijzing

Uit de tabellen blijkt ook dat het aantal bewoners van boven de 80 jaar sterk gestegen is de voorbije 12 jaar: van 3.555 naar 5.368 in gans Kortrijk. "Vergrijzing is uiteraard een verschijnsel dat in heel Vlaanderen de tabellen overheerst", zegt Van Quickenborne. "Het is aan het lokaal bestuur om inspanningen te doen om ook jonge mensen aan te trekken. In ons plan Nieuw Kortrijk is dat ook een van onze beleidsdoelstellingen. Door te investeren in speelmogelijkheden, voldoende kinderopvangplaatsen, zwembad op Kortrijk Weide,... hopen we jonge gezinnen naar Kortrijk te halen. Dat er veel georganiseerd wordt in een gemeente, en de gemeenschap sterk samenhangt, helpt daar uiteraard ook bij. Heule zou wat dat betreft eigenlijk een voorbeeld kunnen zijn voor de andere deelgemeenten."

Lees meer