2 Deze flatbewoners keken vroeger uit op bomen. Sinds er enkele gekapt werden, hebben ze meer last van het voorbijrazende verkeer.
Henk Deleu Deze flatbewoners keken vroeger uit op bomen. Sinds er enkele gekapt werden, hebben ze meer last van het voorbijrazende verkeer.

Na 25 jaar weer zicht op druk verkeer

KAPPEN VAN BOS OP KLAVERBLAD E17-E403 ZET KWAAD BLOED

Het kappen van een bos op het klaverblad E17-E403 zet kwaad bloed bij de flatbewoners van residentie Sophie. Zij kijken nu vanop hun terrassen naar het voorbijrazende verkeer. Met hinder als gevolg.

Ze genoten 25 jaar van hun zicht op honderden bomen en struiken. Tot het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) alles liet kappen. De flatbewoners in de Torkonjestraat op de grens tussen Marke en Aalbeke, recht tegenover feestzaal Carlton, zien er nu het verkeer op het klaverblad van de autosnelwegen E17 en E403 voorbijrazen. Leuk is anders. "Er is meer geluidshinder. Alleen al naar het verkeer kijken versterkt het lawaai, omdat je er automatisch meer naar luistert ook. We houden het amper vol op ons terras. Ook de slaap vatten is lastig", zeggen de bewoners en syndicus Frans Joye, die steun krijgen van Vlaams parlementair Bart Caron (Groen). "Ze hebben een geluidsbarrière, 200 meter lang en 15 meter breed, weggekapt. Barbarisme is het. Ze lieten wel enkele eenzame bomen staan, het lijkt bijna alsof AWV bewust met ons de gek wil houden. Door de natuur te verwoesten, geeft AWV bovendien een vrije doorgang aan fijn stof en stikstofdioxide die wagens uitstoten. We zouden eigenlijk recht moeten hebben op een financiële vergoeding. Zo is de kaalslag ook een handicap om de flats van het gebouw - residentie Sophie staat hier sinds 1969, de verkeerswisselaar kwam er pas in 1980 - te verhuren. Want wie wil hier nu in godsnaam nog wonen? We werden vooraf trouwens niet ingelicht over het kappen."

2 De bomen vormen nu ook geen buffer meer tegen de geluidshinder of het fijn stof.
Johan Anckaert De bomen vormen nu ook geen buffer meer tegen de geluidshinder of het fijn stof.

Kwetsbare gebieden

"Het hakhoutbeheer heeft net een ecologische waarde én krijgt steun van BosPlus, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt", zegt AWV-directiesecretaris Dirk Vanhuysse. "Want door laag bij de grond af te zagen geven we beplanting de kans om weer uit te lopen. Je krijgt zo na enkele jaren een vegetatie met veel lichtinval en variatie. Naast planten vinden ook dieren een geschikt leefgebied in hakhoutbossen. De bewoners moeten geduld hebben. Na de zomer al zal het er weer veel groener zijn. Het klopt niet dat we hen niet hebben geïnformeerd. Er werden brieven verspreid, maar misschien gingen die bij sommige omwonenden verloren tussen de reclame", aldus Vanhuysse. De flatbewoners geloven er niets van. "Het is een kaalslag. Het zal zeker 10 jaar duren voor er hier weer een bos is." Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a) stuurt aan op een overleg. "Ik ben vragende partij om samen met AWV betere bermbeheerplannen met inbegrip van een aangepaste meerjarenplanning op te maken. Om te voorkomen dat grote vlaktes in één keer gekapt worden en om aandacht te hebben voor kwetsbare gebieden met natuurwaarden. Want soms is de impact inderdaad groot."

Lees meer