Nieuw beroep tegen uitbreiding moskee

Drie buurtbewoners tekenen bij de provincie beroep aan tegen een door de stad Kortrijk verleende regularisatievergunning voor het omvormen van een rijhuis naar gebedsruimte, palend aan moskee Atakwa in de Stasegemsestraat.

De gewijzigde functie bestaat al jaren. "We bekijken het en beslissen binnen de twee maanden over de grond van deze zaak", verzekert gedeputeerde van Bouwberoepen Carl Vereecke (Open Vld). "Zo gaan we na of de vergunning als gebedsruimte rechtsgeldig is. En we gaan na of er aan voorwaarden voldaan wordt. Zo moet bijvoorbeeld de brandveiligheid in orde zijn, terwijl er genoeg evacuatiewegen moeten zijn", aldus Vereecke. Ook Vlaams Belang diende een beroepsschrift bij de provincie in, maar dat beroep is onontvankelijk verklaard. "Omdat de indieners van Vlaams Belang te ver van de gebedsruimte wonen en dus geen rechtstreeks belang hebben", legt Vereecke uit. "Het beroep van de omwonenden is wel ontvankelijk, want zij wonen in de onmiddellijke omgeving en hebben dus wel een rechtstreeks belang." Vlaams Belang gooit de handdoek niet in de ring en maakt nu de gronden van zijn beroep over aan gouverneur Carl Decaluwé.

Algemeen belang

"De gouverneur is commissaris van de Vlaamse regering en is bevoegd voor het administratief toezicht op lokale besturen", zegt kopman Wouter Vermeersch. "Het administratief toezicht houdt in dat beslissingen op lokaal vlak getoetst worden op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang. Het gaat volgens ons om een bouwmisdrijf", aldus Vermeersch.

"Geen hinder"

Het stadsbestuur oordeelt dat de regularisatievergunning kan omdat het tot gebedsruimte omgevormde rijhuis geen hinder veroorzaakt en een meerwaarde betekent voor de gebruikers. Het stadsbestuur liet in de vergunning opnemen dat van zodra de moslimgemeenschap het rijhuis in de Stasegemsestraat 134 niet meer nodig heeft, het weer tot een kwaliteitsvolle eengezinswoning wordt omgevormd. De moslimgemeenschap heeft zoals bekend plannen voor een nieuwe moskee in de Brugsesteenweg, waar nu nog de supermarkt Bio-Planet zit. (LPS)

Lees meer