Een stadswacht met een flyer en sticker van het nieuwe netwerk. De initiatiefnemers kijken toe.
Foto JVK Een stadswacht met een flyer en sticker van het nieuwe netwerk. De initiatiefnemers kijken toe.

Nieuw netwerk in 't Rode Paard helpt ook bewoners

Het eerste buurtinformatienetwerk in groot-Kortrijk is een feit. SAVE, heet het initiatief. Het draait niet alleen om criminaliteitspreventie. "We willen ook zorgzaam zijn voor elkaar", zegt verantwoordelijke Gerda Rondelaere, "bijvoorbeeld tijdens een strenge winter of bij iemand die ziek is."

De stad besteedt aandacht aan inbraakgevoelige wijken. 't Rode Paard in Bellegem is pilootproject. De mensen van het wijkcomité ,dat al 35 jaar bestaat, zetten hun schouders onder het project. "Grote problemen op het vlak van criminaliteit zijn er op onze wijk gelukkig niet, maar je kan beter voorkomen dan genezen", vindt verantwoordelijke Gerda Rondelaere. "Veel mensen hielden hier al een oogje in het zeil. Nu krijgt dat een officieel kader door de oprichting van ons buurtinformatienetwerk, dat in overleg met de stad SAVE wordt genoemd. Dat staat voor 'Samen Alert Voor Elkaar'. Het geeft aan dat onze bedoelingen ruimer zijn dan alleen maar de criminaliteitspreventie. Dat de bewoners enthousiast zijn, bleek uit de opkomst voor de informatievergaderingen ."


Opvallend is dat het SAVE-netwerk dezelfde naam draagt als de SAVE-acties (Samen Actief voor Veilig Verkeer) van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen. Die organisatie plaatst SAVE-borden op plaatsen waar kinderen en jonge mensen verongelukten. Gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem van OVK tilt niet zwaar aan een mogelijke naamsverwarring. "Ik hoop dat we niet te veel geassocieerd worden met de buurtinformatienetwerken, maar ik ben niet ongerust. Juridisch is er ook geen enkel probleem, want we zijn niet actief in hetzelfde domein." Nu SAVE in Bellegem opgestart is, zoekt de stad andere wijken voor gelijkaardige projecten. (VHS/GSK)

Lees meer