Het mobiel containerpark was gisteren voor het eerst te gast in de Tientjeswijk in Bissegem.
Foto Henk Deleu Het mobiel containerpark was gisteren voor het eerst te gast in de Tientjeswijk in Bissegem.

Recyclagepark komt naar je toe

HET MOBIEL CONTAINERPARK IS PRIMEUR IN ONZE PROVINCIE

Kortrijk is de eerste stad in onze provincie waar het recyclagepark naar de mensen zelf komt. "Er zijn afvalsoorten die nog te veel in de huisvuilzak belanden, terwijl die perfect te recycleren zijn. We willen de mensen helpen."

Veel mensen weten nog altijd niet dat je met veel afvalsoorten gratis in een containerpark terecht kan. Zo heb je kunststofverpakkingen die niet in de blauwe PMD-zak thuishoren zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic bakjes van pakweg champignons en plastic blister, vaak gebruikt om kleine producten te verpakken. Andere voorbeelden zijn harde plastic voorwerpen zoals huishoudgerief en emmers, plastic bloempotjes en plastic folies, cd's en dvd's en kurk.


"Veel mensen vinden de weg naar het vast recyclagepark niet. Het ligt of te ver of ze kunnen zich niet vlot verplaatsen omdat ze bijvoorbeeld geen wagen hebben", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "En zo belanden die afvalsoorten nog te veel in de huisvuilzak."

Winst in portemonnee

Om daar een mouw aan te passen, lanceren de stad en de afvalintercommunale Imog een systeem waarbij een mobiel recyclagepark zelf naar de mensen komt, zoals gisterenavond naar de Tientjeswijk in deelgemeente Bissegem. Het was er meteen druk.


"Door naar hier te komen, weet ik nu dat mijn lege verpakking van wc-gel Clinair niet in een blauwe PMD-zak mag. We leren dus bij, het is een nuttig initiatief", zegt buurtbewoner Willy Debree. "We flyeren om de mensen op de hoogte te brengen", vervolgt schepen Herrewyn. "En we rekenen op mond-aan-mondreclame. Het mobiel recyclagepark is ook goed voor het klimaat omdat mensen zich minder moeten verplaatsen en omdat er zo minder restafval verbrand moet worden. We zitten nu aan gemiddeld 153,7 kilogram restafval per inwoner in Kortrijk. Tegen 2022 mag dat nog maximum 151 kilogram zijn. Het mobiel recyclagepark huren kost ons 90 euro per maand. En het levert voor de Kortrijkzanen winst op in hun huisvuilzak en bijgevolg ook in hun portemonnee."

Snel uitbreiden

"We willen het mobiel recyclagepark snel uitbreiden met ook ruimte voor afvalsoorten zoals frituurolie, isomo en kleine elektronica. Kortrijkzanen mogen zelf voorstellen aanbrengen", aldus Herrewyn. Het mobiel recyclagepark bezoekt elke maand in een week tijd zeven locaties, in combinatie met het gratis inzamelpunt voor tuin- en snoeiafval. Dat is deze week nog vandaag op Kooigemplaats in Kooigem en in het Astridpark en Drie Hofsteden in Kortrijk, morgen in de Sint-Katharinastraat in Sente, donderdag op het Olympiadeplein in Marke en vrijdag in de Nachtegaalstraat in Aalbeke en weer in het Astridpark en in Drie Hofsteden.


Info: www.kortrijk.be/mobielrecyclagepark.

Lees meer