De N80, de steenweg die van Sint-Truiden naar Gingelom loopt, is veel inwoners een doorn in het oog.
Karolien Coenen De N80, de steenweg die van Sint-Truiden naar Gingelom loopt, is veel inwoners een doorn in het oog.

N80 nog steeds doorn in oog

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN GINGELOM

De N80 loopt nog steeds dwars door het centrum van de gemeente, een doorn in het oog van vele inwoners. Is een omleidingsweg noodzakelijk of zijn er alternatieven?

"Wij hebben altijd gekozen voor het tracé langs de bestaande spoorweg. Ook een recentelijke MER studie verwerpt alle andere opties omwille van te veel schade aan de fauna en flora. Bovendien zouden we dan ook te veel landbouwgrond moeten opofferen en die sector heeft het al moeilijk genoeg!" legt burgmeester Patrick Lismont (sp.a) uit. "Het probleem is dat dit dossier in Brussel niet op de agenda staat. Hier en daar zegt men dat wij moeten gaan praten met buurgemeenten over dit probleem. Dit denk ik evenwel niet. Een oplossing voor de N80 gaan wij hier niet uit de hoed kunnen toveren. Dit zal in Brussel moeten gebeuren en helaas moet ik vaststellen dat dit dossier niet op de agenda van de Vlaamse Regering staat."


"De overlast situeert zich niet in het personenvervoer maar wel in het zware vrachtvervoer dat vanuit Sint-Truiden een weg baant naar de E40. Wij zijn vragende partij voor een omleidingstracé. De Vlaamse overheid is dan wel bevoegd maar het is aan de betrokken gemeenten om samen in overleg te gaan en ook een voorstel tot oplossing uit te werken. Wij pleiten voor een overlegplatform met Gingelom, Landen, Sint-Truiden, Zoutleeuw en Linter om gezamenlijk het dossier te onderzoeken en met één stem naar Brussel te spreken. Wij betreuren het dat het huidige gemeentebestuur ondanks het feit dat wij dit meermaals hebben gevraagd geen initiatief wil nemen naar de omliggende gemeentes. Op die manier dreigen we een scenario opgelegd te krijgen vanuit Brussel." klinkt het bij oppositieleider Kristof Schiepers (Leef). (DSS)

Lees meer