Bewonerskaarten in zone kortparkeren

Voor de zones kortparkeren in Wieze voert het gemeentebestuur bewonerskaarten in. Er komt een blauwe zone in de Schrovestraat en aan het Wiezeplein. De zone is bestemd voor parkeren met beperkte duur. Automobilisten moeten er hun parkeerschijf gebruiken. De blauwe zone wordt ingesteld ter hoogte van de bakker en beenhouwer in de Schrovestraat. Aan het Wiezeplein geldt de zone van aan de Dikken Eik tot aan de frituur. Met de maatregel wil de gemeente de hoge parkeerdruk in de buurt verminderen. Buurtbewoners zullen met een bewonerskaart kunnen parkeren. De retributie daarvoor werd vastgelegd op 25 euro per jaar. (DND)

Lees meer