Foto VGGS

Suzanne blaast honderd kaarsjes uit

Suzanne Messiaen mocht onlangs honderd verjaardagskaarsjes uitblazen. Ze is in de volksmond beter gekend als Jeanne van Leanders. Die Leander was vele jaren de plaatselijke kruidenboer. Hij verkocht de beste flessen medicijn tegen een verkoudheid. Ze huwde met haar man Maurice Buyse in 1943. Hij verongelukte op 85-jarige leeftijd in 2001 in de Kortwagenstraat. De eeuwelinge kreeg met Yvette Buyse (72) één dochter, die haar elke dag komt bezoeken in rusthuis Rustenhove. Ze geniet ook van de bezoeken van haar kleinkinderen Ariane (49) en Dominique (41) Van Gheluwe en de achterkleinkinderen Deborah Daels (27) en Luca Van Gheluwe (7). De oogappel van de familie is achterachterkleinkind Viny Vandamme, die op 25 januari op de wereld kwam.


(VGGS)

Lees meer