Leider Emiel Herremans voor de lokalen van de jongenschiro.
Foto Mozkito Leider Emiel Herremans voor de lokalen van de jongenschiro.

"Op termijn op zoek naar nieuwe lokalen"

GEMEENTEBESTUUR DENKT AAN TOEKOMST JEUGDBEWEGINGEN

Als het van schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijk) afhangt, wordt de zoektocht naar nieuwe lokalen voor Chiro Lennik ingezet. De jeugdbeweging zit met een stijgend aantal leden. Om aan de vraag te voldoen, wil het gemeentebestuur kijken naar de toekomst. "Dit is een positief probleem", aldus Van Ginderdeuren.

Lennik telt drie jeugdbewegingen: KLJ Sint-Martens-Lennik, de Chiromeisjes en de Chirojongens. De laatste jaren zagen de jeugdbewegingen hun ledenaantallen stijgen. Zo tellen beide Chiroafdelingen meer dan 100 leden. Jeugdschepen Filip Van Ginderdeuren ziet echter twee problemen in die stijging. "Het is positief dat zo veel kinderen naar de jeugdbeweging gaan", zegt Van Ginderdeuren. "Maar we merken dat er nu al moeilijkheden zijn om alle kinderen op te vangen in de huidige lokalen. Daarnaast behoren de gebouwen van de Chiro toe aan de parochie. Wij hebben al geruchten opgevangen dat er een mogelijkheid bestaat dat ze de gebouwen verkopen - om zo hun kas te spijzen. Chiro Lennik heeft niet de financiële slagkracht om de gebouwen te kopen. Daarom is het een prioriteit om eens na te denken over de toekomst. Ik wil zeker geen paniek zaaien. Tot nu toe is er geen sprake van een mogelijke verkoop, maar het is toch een zorg. Het probleem werd tijdens de voorbije jeugdraad besproken. Momenteel is het niet vijf voor twaalf, maar half twaalf."

Oproep

Schepen Van Ginderdeuren roept de mensen op om mogelijke nieuwe locaties door te spelen naar de gemeente en jeugdraad. "Wie weet valt er iets uit de bus. Tot nu toe hebben we niet echt iets op het oog. Maar we geven wel een signaal aan de volgende legislatuur om er werk van te maken."


Chiro Lennik is niet echt onder de indruk van de oproep van Van Ginderdeuren. De jeugdbeweging hoopt dat er niet onnodig onrust wordt gestookt. "Want tot nu toe is geen sprake van een verhuis", zegt Emiel Herremans, leider van de jongenschiro. "Onze lokalen zijn, samen met zaal Ons Huis, in handen van de parochie. Tot nu toe vingen wij niets op van een mogelijke verkoop. Onlangs werd er wel eens nagedacht over de toekomst, omdat Chiro Kester naar nieuwe lokalen moest zoeken. Zij moesten verhuizen, omdat hun lokalen werden verkocht."


Herremans bevestigt wel dat hun ledenaantal de laatste jaren enorm gegroeid is. "Drie jaar geleden hadden we slechts vier leden in onze jongste groep. Momenteel telt die groep twintig kinderen. De leiding probeert kinderen warm te maken voor de Chiro. We zetten in op scholen en spreken ouders en grootouders aan. Blijkbaar werkt dat goed. Daarom is het belangrijk om na te denken over de toekomst. We willen tijdens de wintermaanden iedereen een warme plek geven. Daarom proberen we onze lokalen zelf te vernieuwen. Onlangs werden bijvoorbeeld vier nieuwe deuren geïnstalleerd. Onze huidige lokalen blijven een warme thuis voor alle Chiroleden."

Lees meer