Vertommen

Dirk Robbeets (sp.a): 'Nieverans'

"Ik ben het Leuvens zeer goed machtig. Ik heb ons dialect ooit zelfs gebruikt in een advertentie voor de verkiezingen met de bekende uitdrukking 'In Leive on de stoase es er veil ammesoase'. Dat komt uit een lied van Armand alias Big Bill maar gaf destijds goed weer hoe we van de stationsomgeving een levende buurt aan het maken waren. Ook kees (kaas, nvdr) en nieverans (nergens, nvdr) vind ik mooie woorden in 't Leives. Helaas kan ik ons dialect beter spreken dan schrijven. Misschien kan dat wel beteren door naar de les te gaan." (BMK)

Lees meer