De affiche die gebruikt zal worden in de campagne om het gemotoriseerd verkeer te verminderen wordt voorgesteld.
Foto Vertommen De affiche die gebruikt zal worden in de campagne om het gemotoriseerd verkeer te verminderen wordt voorgesteld.

Straten Vol Leuven wil meer werknemers op de fiets

Met een gerichte affichecampagne stellen Straten Vol Leuven en het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo een dubbele aanpak voor om het gemotoriseerd verkeer te verminderen.

Aan de ene kant willen de organisaties werknemers die op befietsbare afstand wonen, overtuigen de auto aan de kant te laten. Aan de andere kant roepen ze bedrijfsleiders op om hun team op de fiets te krijgen. "Er ontstaan zo verrassende coalities van frisse, gemotiveerde werknemers, opgeluchte buurtbewoners en tevreden bedrijfsleiders", klinkt het bij platform Straten Vol Leuven en het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo die samen een campagne lanceren om 'sluipverkeer' met de fiets te promoten als alternatief voor gemotoriseerd sluipverkeer.

Klimaatproject

De campagne is een onderdeel van het klimaatproject 'Groot-Leuven in Beweging' dat de provincie Vlaams-Brabant subsidieert. Het ultieme doel is minder doorgaand verkeer en minder uitlaatgassen in de Leuvense deelgemeenten. "We willen via de campagne de shift van de auto naar de fiets promoten", zeggen Joris Scheers en Bert Cornillie van Straten Vol Leuven. In tweede instantie willen we plannen voor de herinrichting van de straten ontwerpen. Daarvoor hebben we al een samenwerking met minstens twee partners, namelijk de gebiedsgerichte werking van stad Leuven en Vectris. We hopen die samenwerking uit te breiden naar andere studiebureaus." (BMK)

Lees meer