Sabine Leyzen (Open Vld) niet te spreken over woekerend onkruid in Netestad

Gemeenteraadslid Sabine Leyzen (Open Vld) is niet te spreken over het welig tierende onkruid in de Netestad. "Vooral op het Belfortplein, Guldensporenlaan en de hoek van de Eeuwfeestlaan met de Zagerijstraat is het onkruid overal." Schepen Bert Wollants (N-VA) geeft aan dat er al maatregelen getroffen werden.

"Ik durf bijna niet zeggen dat we in Lier een 'Proper Plan' hebben", zegt Leyzen. "De stad moet echt wel extra inspanningen leveren om Lier meer onkruidvrij te maken. Groen hoort niet thuis op voetpaden, in goten en op straten. Uiteraard zijn ook de inwoners mee verantwoordelijk. Ik stel voor dat onze wijkagenten en gemeenschapswachten Lierenaars op hun plicht wijzen voor het onderhoud van voetpaden voor hun woning, oprit of tuin."


Schepen Bert Wollants (N-VA) geeft aan dat er al maatregelen getroffen werden. "Gemeenschapswachten beschikken over flyers die ze in de bussen kunnen steken bij bewoners van wie het voetpad vol onkruid staat. Deze eigenaars worden ook door de stad aangeschreven. Zo schreef de burgemeester recent nog een aantal eigenaars van handelspanden in de Antwerpsestraat aan. Soms wordt er een pv opgesteld, als dat niet anders kan. Ook overwegen we de aankoop van een onkruidbestrijder op basis van stoom of heet water." (WAE)

Lees meer