2 De Broekstraat kwam gisteren opnieuw volledig blank te staan.
Thomas Vandewalle De Broekstraat kwam gisteren opnieuw volledig blank te staan.

"DIT MOET STOPPEN"

BROEKSTRAAT NOG MAAR EENS BLANK | Burgemeester boos op Milieufront dat bouw bufferbekken tegenhoudt

De Broekstraat in de Lierdese deelgemeente Deftinge is gisteren opnieuw blank komen te staan. De gemeente heeft de bouwvergunning op zak voor een bufferbekken, maar het Milieufront Omer Wattez vraagt de vernietiging. "Onbegrijpelijk", vindt burgemeester Jurgen Soetens. "Deze waterellende moet stoppen."

De bewoners van de Broekstraat in Deftinge kregen in het verleden al regelmatig te kampen met wateroverlast. Door de aanhoudende regen van de voorbije dagen stond de buurt van de kleuterschool op Gemeldorp ook gisteren volledig blank. "De steeds terugkerende wateroverlast in de Broekstraat is helaas gekend", vertelt burgemeester Jurgen Soetens (CD&V).


"Als gemeente hebben we daarom beslist om deze legislatuur eindelijk actie te ondernemen. Zo hebben we op 16 mei 2014 een bouwvergunning gekregen voor de aanleg van een bufferbekken. Alle noodzakelijke onteigeningen zijn gebeurd, waardoor we klaar zijn om het dossier aan te besteden. Het Milieufront Omer Wattez vraagt via de Raad voor Vergunningsbetwistingen echter een vernietiging van onze bouwvergunning. Onbegrijpelijk", vindt hij. "De vergunning blijft rechtsgeldig maar als overheid en in het kader van goed bestuur moeten we wel het oordeel van de genoemde raad afwachten vooraleer te kunnen starten", aldus Soetens.

2 Twee meisjes wagen zich door het water.
Thomas Vandewalle Twee meisjes wagen zich door het water.

Drie stappen

Volgens het Milieufront Omer Wattez heeft de gemeente een stap overgeslagen met haar beslissing er een gecontroleerd overstromingsgebied te willen inplannen. "Om de wateroverlast aan te pakken, volgt men best een drietrapsstrategie: het water vasthouden, bergen en afvoeren", licht Pieter Van den Brande van het Milieufront toe. "De Vlaamse overheid heeft die strategie zo vastgelegd in de bekkenbeheerplannen. En het betekent dat men eerst alle mogelijke maatregelen dient te nemen om het water vast te houden. Hier - waar heel wat akkers liggen - kan men heel wat erosiebestrijdende maatregelen nemen: meer kleine landschapselementen, meer weiland, bufferstroken, enzovoort. We wensen dus dat de overheid in eerste instantie de problemen die leiden tot wateroverlast, aan de bron aanpakt. Dit kan gaan van het opleggen van erosiewerende maatregelen aan landbouwers tot een bouwstop in overstromingsgebieden."


Burgemeester Soetens spreekt van een flauwe argumentering. "In de buurt van de Broekstraat liggen bijna enkel weides. De enige manier om hier de problemen op te lossen, is dan ook een bufferbekken", stelt hij. De bewoners hopen intussen dat er snel iets gebeurt. "Bij de minste regenval duiken er hier problemen op", zucht bewoner Luc Eeman. "Mij maakt het niet uit welke maatregelen er genomen worden, zolang de ellende maar stopt."

Lees meer