2 De Haagbeuk (links) is maar één van de vele woonprojecten die in Lokeren in de steigers staan.
Yannick De Spiegeleir De Haagbeuk (links) is maar één van de vele woonprojecten die in Lokeren in de steigers staan.

Bouwwoede flink aan banden gelegd

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LOKEREN

'Fel Naturel', zo luidt de slogan van de stad Lokeren. Door de vele verkavelingen de afgelopen jaren staan de open ruimte en het groen echter onder druk. Aan het toekomstige stadsbestuur de uitdaging om het groene karakter van de Durmestad te vrijwaren en te verzoenen met de vele woonprojecten die in de steigers staan.

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V) is en blijft Lokeren "een zeer groene stad, uniek in de regio". Hij verwijst daarvoor naar de gegevens van de stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. "Liefst 75 procent van het Lokerse grondgebied blijft wel degelijk onbebouwd." Ook in de komende jaren zullen de inwoners van Lokeren volgens Liebaut tussen het groen blijven wonen. "We maken zoveel mogelijk werk van ontharding met de ontwikkeling van het Hoedhaarpark, het Spoelepark, het Heirbrugpark en het Uebergpark. Stedelijke verdichting moet gepaard gaan met voldoende groen- en speelvoorzieningen die aan de buurtbewoners ten goede komen."

De Open Vld van burgemeester Filip Anthuenis pleit in haar verkiezingsprogramma om stadsgronden in woongebied of woonuitbreidingsgebied te bevriezen in afwachting van een nieuwe woonbehoeftenstudie. "We streven naar een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Zo willen we bedrijven en instellingen warm maken om hun tuinen toegankelijk te maken via een "groen-in-de-stad-fonds". Bij nieuwe, grotere verkavelingen willen we onder meer inzetten op respect voor waardevol groen en gezamenlijke (moes)tuintjes."

Volgens N-VA-lijsttrekker Eddy Van Bockstal treft het huidige stadsbestuur mee schuld aan de wildgroei van verkavelingen. "Bij kritiek op de vele verkavelingen werd door het stadsbestuur vaak het argument gebruikt dat "ze een eigenaar van bouwgrond toch niet kunnen verbieden te bouwen". Vele verkavelingen vonden echter plaats op gronden in eigendom van de stad zoals de grindparking op de Oude Vismijn, de site aan de Ploegstraat in de Heirbrugwijk of het toekomstige Oeverpark aan Park ter Beuken. Het valt bovendien op dat, waar open ruimte verdwijnt, woningen verschijnen en wat over blijft, dan steevast als 'park' wordt benoemd." Van Bockstal pleit voor een stop van verkavelingen in woonuitbreidingsgebieden tot wooninbreiding niet meer mogelijk is. "De buurt dient vroeger, beter en vaker betrokken te worden bij grotere projecten. Bestaande wijken kunnen echt wel groener worden gemaakt bijvoorbeeld met bijenvriendelijke beplantingen of bloemenweides.

Ook de kandidaten van Groen - sp.a maken van de strijd voor open ruimte en groen een speerpunt in hun programma. Volgens het kartel verdwenen er sinds 2013 160 voetbalvelden aan open ruimte door de verkavelingsdrift. "Wij gaan voor het realiseren van een écht Spoelepark (inclusief de gronden die niet in eigendom zijn van de stad, red.) als groene long voor Lokeren. Met Groen-sp.a in het bestuur snijden we het woonuitbreidingsgebied de Weehaege in Eksaarde niét aan. Bovendien vergroenen we alle betonnen pleintjes die vandaag in de stad liggen", verduidelijkt kopman Björn Rzoska.

Vlaams Belang-lijsttrekker Lena Van Boven wil op haar beurt "alleen woonuitbreidingsgebieden aansnijden die direct aansluiten bij woonkernen. Buurten met leegstand en verkrotting moeten worden gerenoveerd en ter beschikking worden gesteld voor woon-en handelsfunctie." Tot slot wil het Vlaams Belang ook een vast percentage van inkomsten uit industriële activiteiten besteden aan het aanleggen en onderhouden van groene ruimte in Lokeren. (YDS)

2 In de drukbevolkte Spoelewijk ijvert een buurtcomité om een woonuitbreidingsgebied om te zetten in een 'Spoelepark'.
Yannick De Spiegeleir In de drukbevolkte Spoelewijk ijvert een buurtcomité om een woonuitbreidingsgebied om te zetten in een 'Spoelepark'.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer