3 Een simulatie van hoe de nieuwe eerstegraadsschool er zal uitzien.
Repro YDS Een simulatie van hoe de nieuwe eerstegraadsschool er zal uitzien.

VLOT! stelt bouwplannen eerstegraadsschool Creo voor: “Nieuwbouw klaar tegen 2020”

Op campus Creo in de Heilig Hartlaan zijn de sloopwerken gestart om plaats te maken voor een nieuwe eerstegraadsschool voor het secundair onderwijs. Die opent volgend schooljaar al de deuren. Om alle ouders te informeren, organiseert de scholengroep een infoavond in de Kollerfeestzaal van het Daknamstadion.

Met de bouw van een nieuwe eerstegraadsschool in de Heilig Hartlaan wil de Vlot!-scholengroep tegemoetkomen aan enkele uitdagingen. Zo kampt het Sint-Lodewijkscollege al een tijdje met een nijpend plaatsgebrek en bovendien stimuleert onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) de creatie van een brede eerste graad.

3 De sloopwerken van de voormalige gebouwen van het OLVP zijn volop aan de gang.
Yannick De Spiegeleir De sloopwerken van de voormalige gebouwen van het OLVP zijn volop aan de gang.

De verhuisplannen zorgden eerder voor onrust bij een deel van het lerarenkorps van het SLC die vreesden dat het samenbrengen van de eerste graad een bedreiging kan vormen voor de tradities en pedagogische visie van de verschillende scholen. Om voldoende inspraak te garanderen in de nieuwe eerstegraadsschool bracht het schoolbestuur vertegenwoordigers van het lerarenkorps samen met architecten en ontwerpers in werkgroepen.

De plannen krijgen nu definitief vorm. “De sloopwerken op campus Creo zijn gestart. Weldra starten de bouwwerken voor de nieuwe eerstegraadsschool in de Heilig Hartlaan”, bevestigt Stephan Beirnaert, communicatieverantwoordelijke van de Vlot!-scholengroep. “We hopen tegen 2020 van de nieuwbouw gebruik te kunnen maken, maar ondertussen zijn er op de site al heel wat bestaande lokalen verbouwd zodat we de nieuwe leerlingen vanaf de start van het volgend schooljaar op 1 september 2019 goed kunnen ontvangen.”

3 Een simulatie van hoe de nieuwe eerstegraadscampus Creo er zal uitzien na de bouwwerken.
Repro YDS Een simulatie van hoe de nieuwe eerstegraadscampus Creo er zal uitzien na de bouwwerken.

Naast het aanbod van een eerste graad in de Heilig Hartlaan zal de Vlot!-scholengroep ook een eerste graad blijven organiseren op de campus Sint-Teresia in Eksaarde. Ook op de campus Sint-Laurentius aan de Gasstraat wordt er dit jaar gebouwd. Om de ouders met kinderen in het zesde leerjaar basisonderwijs te informeren over de veranderingen die op til zijn, organiseert Vlot! op dinsdag 22 januari om 19 uur een infoavond in de Koller-feestzaal van het Daknamstadion.

“In eerste instantie hadden we geopteerd om de infoavond te organiseren in het stedelijke sport- en jeugdcomplex, maar die locatie bleek te klein om alle 550 ingeschrevenen te ontvangen”, geeft Beirnaert aan. “Tijdens de infoavond zullen we duidelijk maken hoe we op de modernisering van het onderwijs anticiperen door het aanbieden van verschillende keuzemogelijkheden. Hierdoor zullen alle leerlingen nog meer de kans krijgen om zich ten volle te ontplooien. De sterke leerlingen zullen nog meer uitgedaagd worden. De leerlingen die het wat moeilijker hebben, verdienen extra zorg”, aldus Beirnaert.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer