Het Kristalpark, de locatie waar het grootste zonnepark van de Benelux komt.
Mine Dalemans Het Kristalpark, de locatie waar het grootste zonnepark van de Benelux komt.

Gunstige subsidies voor iedereen

Hoe moet Lommel als rijke gemeente ondernemers nog meer kansen bieden? Kunnen andere inwoners ook geen munt slaan uit het geld dat er voor handen is?

"Het is pas nadat sp.a in Lommel aan het roer kwam dat eindelijk gedurfd werd om ook de zandwinningsbedrijven en de toeristische bedrijven belastingen te laten betalen", zegt burgemeester Peter Vanvelthoven (Lijst Burgemeester). "Het resultaat: de laagste belastingen van Limburg. Vandaag is Lommel de enige Vlaamse stad waar het bestuur zelf mede-eigenaar zal zijn van windmolens en zonneparken, om op die manier de winsten uit wind- en zonne-energie naar de stadskas te laten terugvloeien. Ook inwoners kunnen op de kar springen. Met de komst van het zonnepark zullen nieuwe bedrijven bovendien de mogelijkheid hebben om direct in te pluggen en rechtstreeks de groene stroom binnen te trekken. Karel Wieërs wil met N-VA de nadruk leggen op faciliteren en flankeren. "Geen ellelange procedures en reglementen, maar denken in mogelijkheden. Ik denk ook aan een dienst die zich volledig focust op de stimulatie van ondernemen voor groot en klein. Daarnaast moet men duidelijke initiatieven nemen om ondernemers gunstige subsidievoorwaarden te bieden."


Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) stelt dat Lommel haar financiële middelen zo evenwichtig mogelijk moet verdelen. "Belangrijk is dat er wel een eerlijk kader wordt gecreëerd en ondernemers dezelfde kansen krijgen om hun onderneming en hun personeel op een duurzame en verantwoorde manier te kunnen uitrollen." (BVDH)

Lees meer