Een Plopsaqua-waterpretpark, zoals in De Panne al bestaat, zit er ook in Mechelen aan te komen.
Foto PE Een Plopsaqua-waterpretpark, zoals in De Panne al bestaat, zit er ook in Mechelen aan te komen.

"Voor 3 euro zwemmen in Plopsaqua"

INWONERS KUNNEN VOORDELIG IN WATERPRETPARK, STELT STADSBESTUUR

Plopsaqua in Mechelen, ter vervanging van Geerdegemvaart, komt nu wel heel dichtbij. Technopolis en het waterpretpark werken aan een principeakkoord over een samenwerking. Volgens het stadsbestuur kan 80 procent bos behouden worden én kunnen Mechelaars voor 3 euro in Plopsaqua zwemmen.

De stad belegde gisteren een persconferentie "om de puntjes op de i te zetten". "Er doen namelijk veel indianenverhalen de ronde", zegt sportschepen Walter Schroons (CD&V). Hij en zijn collega's kregen de afgelopen tijd heel wat kritiek te slikken. Actiecomités stonden op en zowel sp.a als PVDA maakten van het behoud van zwembad Geerdegemvaart een strijdpunt, al is dat volgens het stadsbestuur niet eens mogelijk. "Het dateert uit de jaren 70. Uit een grondige screening uit 2014 is gebleken dat het volledig versleten is en nog een levensduur heeft van maximaal 10 jaar. De noodzakelijke renovatie is zo ingrijpend dat een nieuw zwembad goedkoper is. Maar als we dat op dezelfde locatie doen, dan zitten we twee jaar met een onoplosbaar tekort aan zwemwater voor scholen, clubs en recreanten. Bovendien is een groter zwembad nodig, wat moeilijk inpasbaar is in de omgeving", zegt schepen Koen Anciaux (Open Vld).

15 miljoen euro

En daarom werd gezocht naar een andere locatie én een partner. "Dankzij de samenwerking met Plopsa sparen we de investeringskost van een nieuw zwembad - 15 miljoen euro - uit. Ook de nodige renovaties zijn 28 jaar lang voor de uitbater, nog eens goed voor verscheidene miljoenen. Het zwembad zal ook groter zijn dan het huidige, van 8 naar 12 banen, en voorzien zijn op waterpolo, inclusief tribunes. Het bad zal fysiek gescheiden zijn van het Plopsaqua-waterpretpark, al zullen gebruikers wel van het ene naar het andere kunnen", zegt Schroons. De stad zal wel jaarlijks 1 miljoen euro betalen aan Plopsa. "Dat komt overeen met de huidige exploitatiekost. In ruil zullen de Mechelaars aan de huidige tarieven kunnen zwemmen, ook in het Plopsaqua-gedeelte: 2,5 euro voor minderjarigen, 3 euro voor volwassenen. Plopsa mag deze bedragen enkel indexeren", aldus Schroons. Ter vergelijking: in Plopsaqua De Panne betalen volwassen bezoekers nu 19,99 euro. Niet-inwoners zullen ook in Mechelen een hoger bedrag moeten betalen. Voor het gewone zwembad zouden er wel lagere tarieven komen.


De locatie aan Technopolis vormde de afgelopen maanden voer voor discussie. Sommige buurtbewoners protesteerden hevig tegen onder meer het kappen van het bos. Volgens schepen Marina De Bie (Groen) zal de stad bij de vergunningsaanvraag randvoorwaarden opleggen. Daardoor zou het verlies beperkt kunnen worden tot 1 à 2 hectare van in totaal 10 à 11. Zo moeten er rondom buffers komen, van minstens 30 meter (Brusselsesteenweg) en 50 meter (woningen Zemstbaan). Sowieso zal niet worden gebouwd op het oudste gedeelte bos uit de periode 1775-1930, omdat het buiten het projectgebied ligt. Volgens Marc Hendrickx (N-VA) is er ook qua verkeer geen probleem, want het zwembad zal ook vlot bereikbaar zijn met de bus en een fietspad dat zal aansluiten op de aan te leggen fiets-o-strade. "De Technopolissite zal uitsluitend bereikbaar zijn via de rotonde. Dit sluit extra autoverkeer op de Zemstbaan volledig uit."

Lees meer