4 De Sint-Pieter en Paulkerk zal midden 2015 volledig in ere hersteld worden.
David Legreve De Sint-Pieter en Paulkerk zal midden 2015 volledig in ere hersteld worden.

10 monumentale werken in 2015

STADSBESTUUR TREKT DIKKE TIEN MILJOEN EURO UIT VOOR MONUMENTENZORG

Als alles naar wens verloopt, dan zullen dit jaar in Mechelen maar liefst tien belangrijke monumenten in de steigers staan. "Geen enkele stad heeft als bouwheer zoveel grote restauratiewerken tegelijk lopen", zegt schepen Greet Geypen (Open Vld). Volgend jaar alleen trekt de stad 10.350.000 (waarvan 7 miljoen gesubsidieerd) uit voor monumenten. "Dit vraagt grote inspanningen en ook investeringen, maar het is een zeer goede zaak voor de uitstraling van onze historische stad." Een indrukwekkend overzicht:

Sint-Pieter en Paulkerk

4 De 'ouwen dok' wordt misschien een wellness .
David Legreve De 'ouwen dok' wordt misschien een wellness .

bijna klaar

Heel wat kerken in de steigers en dat heeft alles te maken met de meerjarige subsidieovereenkomst die de stad in 2011 sloot met Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). De Sint-Pieter en Paulkerk op de Veemarkt was de eerste die aan de beurt kwam en dus ook de eerste die in het nieuw zal zitten. De restauratie van het interieur zal midden 2015 achter de rug zijn.

4 De Zalm wordt eind 2015 gerestaureerd.
David Legreve De Zalm wordt eind 2015 gerestaureerd.

Hanswijkkerk gaat 300 jaar

4 De Hanswijkbasiliek krijgt zijn uitzicht van 300 jaar geleden terug.
David Legreve De Hanswijkbasiliek krijgt zijn uitzicht van 300 jaar geleden terug.

terug in de tijd

De restauratie van de Hanswijkbasiliek ging eind 2013 van start, maar zal pas tegen 2017 klaar zijn. De kerk krijgt zijn uitzicht van 300 jaar geleden terug. Afgelopen Monumentendag mochten bezoekers nog op de stellingen wandelen, iets dat in de toekomst vaker zal gebeuren. "We merken dat er steeds meer interesse is voor onze monumenten. Daarom willen wij onze burgers er ook nauw bij betrekken", aldus Geypen.

Begijnhofkerk staat al dertig jaar in de steigers

In oktober werd de restauratie opgestart van de Begijnhofkerk, een godshuis dat liefst dertig jaar in de steigers staat. De werkzaamheden aan de gevels, daken en glasramen zullen ongeveer 2,5 jaar in beslag nemen en liefst 5,5 miljoen euro kosten, wat van de kerk het duurste project binnen de meerjarige overeenkomst maakt. In 2016 volgt de eveneens hoogdringende interieurrestauratie.

Sint-Janskerk bergt netten op

Na het bouwverlof gaat de restauratie van start van het interieur van de Sint-Janskerk, de na de Sint-Romboutskathedraal meest bezochte kerk van de stad. Eindelijk, want er kwamen vorige jaren zelfs al netten aan te passen om bezoekers te behoeden voor vallende brokstukken. De restauratie zal twee jaar in beslag nemen. Een museum voor kerkelijke kunst komt er niet. "Het bisdom wil niet ver genoeg gaan. Heel jammer", zegt Cultuurschepen Frank Nobels (M+).

Colomakerk heropent na vijftien jaar

Geen onderdeel van de subsidieovereenkomst, maar wel in de pijplijn: de verdere restauratie van de Colomakerk. "In het voorjaar start het laatste gedeelte van de buitenrestauratie. In het college hebben we beslist om aansluitend ook de interieurrestauratie te doen. Ik hoop de kerk over twee jaar te kunnen heropenen", zegt Geypen. De levendige parochiegemeenschap zal dan vijftien jaar zonder kerk hebben gezeten.

Sint-Jan-Berchmanskerk roest

Ook de Sint-Jan-Berchmanskerk op de Brusselsesteenweg wacht restauratie. In het voorjaar wordt gestart met de herstelling van de verroeste glas-in-loodramen, dakgoten en voeg- en metselwerk. Ook dit restauratiedossier sleept al tientallen jaren aan.

Ouwen dok: bestemming onbekend

Nog zo'n aanslepend dossier: de 'ouwen dok' aan het Rode Kruisplein. In het voorjaar gaat eindelijk de restauratie van start. Een tijdelijke handelsvereniging had plannen voor een hotel, een wellness en een grand café, maar of die er ook komen? "Over de precieze invulling van de vroegere zwemdok lopen de laatste gesprekken. We hopen op een doorbraak in januari", zegt Geypen.

Hof Van Cortenbach aan het einde van lijdensweg

Ook aan de lijdensweg van het Hof Van Cortenbach komt stilaan een einde. Volgend jaar start hopelijk ook de casco-restauratie van het bouwvallige patriciërshuis nabij de Korenmarkt. "Als het restauratiedossier wegens hoogdringendheid voorrang zou verkrijgen op de lange Vlaamse wachtlijst - en daar ga ik vanuit - zal in de tweede helft van 2015 kunnen gestart worden met de werken", zegt de schepen van Monumentenzorg.

De Zalm herwint schoonheid

Eind 2015 start de langverwachte restauratie van De Zalm aan de Zoutwerf, een van de mooiste voorbeelden in Mechelen van de renaissancearchitectuur. "De minister keurde recent de subsidiepremie toe." In het gebouw zijn Festival van Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen gehuisvest.

Predikherenklooster wacht vier jaar restauratie

Tot slot wordt dit jaar ook gestart met hét project van deze bestuursperiode: de omvorming van het Predikherenklooster tot stadsbibliotheek. "Begin deze maand werden we op de hoogte gebracht dat de premie voor het eerste gedeelte van de dakwerken door de minister werd toegekend", licht Geypen toe. Opening in 2018.

Wie het kleine niet eert...

Verder plant de stad ook nog een aantal kleinere onderhoudswerken, zoals het herstel van de mozaïekvloer in de Stadsschouwburg, de restauratie van de gotische leuningen op de IJzerenleen, het materiaaltechnisch onderzoek van de muurschilderingen in het Schepenhuis. De komende jaren staan verder nog de restauratie van onder meer het Hofje van Olijven en 't Schipke op het programma.

Lees meer