Aantal alleenwonenden neemt sterk toe

Tegen 2035 zijn er 93.878 Mechelaars. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen. Nu zijn de Maneblussers met 86.316. Opmerkelijk is het aantal huishoudens met een persoon: van 12.665 nu naar 13.666 in 2030. "We moeten er rekening mee houden dat de vergrijzing zich alsmaar voortzet en het aantal 65-plussers toeneemt, voornamelijk alleenwonenden. In Mechelen gaat het om ongeveer 17.000 personen nu naar nagenoeg 20.000 senioren binnen 12 jaar. Anderzijds komen er meer schoolgaande jongeren bij, zeker in het middelbaar onderwijs met de 12-17-jarigen", zegt schepen Marc Hendrickx. (WVK)

Lees meer