Al in 2012 is begonnen met de vernieuwing van de stationsomgeving, goed voor een prijskaartje van ongeveer 250 miljoen euro waarvan de stad Mechelen 10 miljoen voor haar rekening neemt.
David Legreve Al in 2012 is begonnen met de vernieuwing van de stationsomgeving, goed voor een prijskaartje van ongeveer 250 miljoen euro waarvan de stad Mechelen 10 miljoen voor haar rekening neemt.

Hoogste schuldenlast van alle centrumsteden

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN MECHELEN

Voor de N-VA Mechelen is de afbouw van de stadsschuld een breekpunt om deel te nemen aan een volgende coalitie. Die is momenteel de hoogste van alle Vlaamse centrumsteden. Zowat alle partijen willen minder investeren en ook de burgemeester geeft aan "dat de grote noodzakelijke investeringen achter de rug zijn".

De schuld liep de afgelopen bestuursperiode alles samen op tot zo'n 308 miljoen (de 50 miljoen aan bulletleningen niet meegeteld), of 3.500 euro per inwoner, becijferde N-VA. Volgens financiënschepen Walter Schroons (CD&V) een "rekenblunder van 34 miljoen", maar dat neemt niet weg dat de stad hoe dan ook aan de top zit wat betreft de centrumsteden. N-VA pleit niet voor een investeringsstop, wel om enkel nog geld te stoppen in projecten die noodzakelijk zijn "zoals veiligheid, openbaar domein en dienstverlening".

En dus bijvoorbeeld geen parkje op de site van zwembad Geerdegemvaart, zoals de stadslijst voorstelt. "Dat zou dan meteen het duurste park worden van Mechelen, want bouwgrond", geeft kandidaat en professor Financieel Risicobeheer Bert Smits aan. "De stad is mooi nu, laat ons ze nu ook gezond maken", aldus Freya Perdaens, die stelt dat N-VA afgelopen bestuursperiode al veel gedaan heeft om de schuldgroei in te dijken. Er lijkt een consensus te zijn dat het aantal leningen naar beneden moet. De manier waarop verschilt wel. "Om dat te bereiken is er even geen nood meer aan prestigeprojecten, tijd om de beschikbare middelen in te zetten ten dienste van de bevolking. Meer mensen, minder stenen", zegt Wim Soons (CD&V).

"De hoge schuldenlast en vooral de bulletleningen hangen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de Mechelaars van vandaag en morgen", stelt Caroline Gennez (sp.a). "Wij gaan voor een gezond financieel beleid waarbij investeren in mensen centraal staat. Wij vrijwaren het sociale beleid en passen voor prestigeprojecten waar vooral de projectontwikkelaars beter van worden." Volgens Vlaams Belang kan alleen "de invoering van de lage-emissiezone en een serie bankovervallen Mechelen nog redden".

"Laat ons ophouden met die prestigeprojecten"

Wim Soons, CD&V

Hogere bedrijfsbelastingen

PVDA stelt hogere bedrijfsbelastingen voor. "De bezoekers van Mechelen zijn allemaal zeer tevreden. Nu is het hoog tijd om te investeren", aldus Dirk Tuypens.


Burgemeester Somers (Vld-Groen-M+) stelt de zaken positiever voor dan de andere lijsttrekkers en verdedigt het gevoerde beleid. Volgens hem waren de investeringen noodzakelijk omdat veel infrastructuur verouderd was. "De leningen zijn geen probleem voor de stadskas. We hebben de afgelopen jaren de belastingen zelfs verlaagd. De volgende jaren betalen we die leningen af zoals voorzien. Het geld daarvoor is in de meerjarenplanning beschikbaar. Daardoor zal de schuld systematisch dalen. Tegelijk gaan we blijven investeren, maar we kunnen dat nu op een lager niveau omdat de grote noodzakelijke investeringen achter de rug zijn", aldus Somers. (WVK)


Ontdek welke politicus uit jouw gemeente jij bent: doe de test op stemvanvlaanderen.be

"Leningen zijn geen probleem voor stadskas"

Bart Somers, burgemeester, VLD-Groen-M+

Lees meer