2 Sandra Liekens, Anne-Isabelle Cornet en Isabel Beerden, de juffen van de derde kleuterklas.
David Legreve Sandra Liekens, Anne-Isabelle Cornet en Isabel Beerden, de juffen van de derde kleuterklas.

Niet één, maar drie juffrouwen

DE HAM VERNIEUWT: GROTERE GROEPEN, MEER LEERKRACHTEN PER KLAS

Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, heeft gisteren basisschool De Ham bezocht. Sinds september zitten de kleuters daar in klassen van 40 of meer bijeen en worden ze begeleid door niet één, maar drie leerkrachten. De lagere school volgt vanaf het nieuwe schooljaar.

De nieuwe manier van werken in de kleuterklassen in de Augustijnenstraat komt uit de koker van Sandra Loyens, adviseur in De Ham en praktijklector bij Thomas More. "Het liep niet meer naar behoren in onze school. Het welbevinden van leerlingen en leerkrachten was zeer sterk gedaald en we wilden de kinderen naar een hoger niveau tillen", vertelt Loyens.

2 Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, kwam inspiratie opdoen voor het nieuwe leerplan .
David Legreve Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, kwam inspiratie opdoen voor het nieuwe leerplan .

Vlinderjuf

Maar de grootste wijziging: de school koos als een van de eerste scholen in Vlaanderen resoluut voor 'teamteaching'. De kleuterklassen, telkens twee per geboortejaar, werden samengevoegd tot één grote. De zorgjuffen maakten plaats voor volwaardige leerkrachten, waardoor elke klas er drie telt. Twee begeleiden een groep kleuters, de derde, de zogenaamde 'vlinderjuf', fladdert rond.


Dat alles in imposante lokalen. Het eerste leerjaar beschikt over drie klaslokalen, het tweede kreeg de polyvalente zaal, de derde de refter. De juffen kunnen zo meer diversiteit bieden binnen hetzelfde lokaal. "Een onoverzichtelijk kluwen van hoekjes, maar weinig lawaai", stelde Boeve gisteren vast. "De kinderen hadden duidelijk de handen vol."


De school is er rotsvast van overtuigd dat de nieuwe methode alleen maar voordelen biedt. "Nu kunnen we gevarieerder werken en aandacht hebben voor de noden van elk kind. Elke kleuter kan zijn talenten ontdekken met andere leraren in andere spelmogelijkheden", zegt directeur Evi Lauwers.


Het gevolg: de leerlingen pikken sneller dingen op. En de leerkrachten? Die zijn toch honkvaster? Maar ook dat loopt wel los. Ze blijken zelfs enthousiast en ervaren minder stress. "Ik zou niet meer terug willen naar het oude systeem. De kruisbestuiving tussen de leerkrachten is fantastisch en we hebben veel meer materiaal ter beschikking", zegt Anne-Isabelle Cornet van de derde kleuterklas.

Nieuw leerplan

Bedoeling is om de nieuwe methodiek vanaf volgend schooljaar stilletjesaan ook toe te passen in de lagere school.


Lieven Boeve bleek een tevredenman. "Ik zie hier een mooi pedagogisch project." En eentje dat volgens hem navolging verdient. "We werken momenteel aan een nieuw leerplan voor het basisonderwijs. Dit helpt ons op een creatieve manier aan de slag te gaan. Andere scholen kunnen hier ook inspiratie opdoen."


De Ham zal niet lang de enige school zijn in Mechelen waar meer dan een leerkracht voor de klas staat. GO!-basisschool Hof Van Nassau aan het Berthoudersplein, vlakbij De Ham dus, kondigde eerder al aan te zullen werken met 'teamteaching'.

Lees meer