Foto Legreve

Restauratie Sint-Jan Berchmanskerk start na bouwverlof

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de restauratie van de Sint-Jan Berchmanskerk. "Goed nieuws, want het dossier sleept al decennia aan", reageert de kerkfabriek.

De neogotische kerk op de Brusselsesteenweg verkeert in verval. Louter onderhoudswerken volstonden niet meer voor het monument. "De gevels zelf zijn globaal gezien nog in goede staat, al zijn plaatselijk het voegwerk uitgespoeld en bakstenen beschadigd door vorst. Het voeg- en metselwerk is ook beschadigd door de plantengroei en rond het gebouw. Om verdere schade te voorkomen, zal de beplanting rond en op de kerk, verwijderd en gesnoeid worden", zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld).


Erger is het gesteld met de glas-in-loodramen met felle kleuren. Door roestvorming springt de natuursteen kapot, wat volgens de stad tot ernstige veiligheidsproblemen leidt. "De glasramen zijn in dermate slechte staat dat er hoogdringende herstellingswerken nodig zijn", weet Geypen. De ramen werden destijds slecht gerestaureerd nadat ze in 1982 beschadigd raakten bij de ontploffing van de aangrenzende parochiezaal.

Monument

René Van Roosbroeck, voorzitter van de kerkfabriek, is blij met de doorbraak. "In de jaren 80 werd in een eerste fase het dak gerestaureerd maar vervolgens viel het stil. Intussen werd de kerk beschermd als monument."


De restauratie wordt geraamd op 538.085 euro, de premie bedraagt 467.020 euro. De werken starten eind dit jaar en zullen 150 werkdagen in beslag nemen. De kerk blijft open voor de eredienst.


(WVK)

Lees meer