Infosessie over zelfstandig wonen

In het gemeentehuis vindt op maandag 16 april om 13.30 uur een infosessie plaats over 'Zo lang mogelijk zelfstandig wonen'. De thema's woningaanpassing, thuisdiensten en dagopvang komen er aan bod. Niet alleen de aanpassingen aan je woning, maar ook adviesmogelijkheden en premies hieromtrent worden toegelicht. De aanwezigen krijgen ook een overzicht van andere thuisdiensten die de sociale dienst van het OCMW aanbiedt. Je komt er meer te weten over de werking van 'cado', een vorm van dagopvang. Aan het eind van de sessie krijgen de deelnemers een lekker proevertje door Veresto. (EJM)

Lees meer