Merelbeke ondertekent SAVE-charter

Merelbeke heeft als 79ste Vlaamse gemeente het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend. OVK ondersteunt families die hun kind hebben verloren in het verkeer. De vzw voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid. SAVE staat dan ook voor 'Samen Actief voor Veilig Verkeer'. Ook de komende jaren blijft dat voor Merelbeke een prioriteit. Hoe ze de zeven SAVE-doelstellingen concreet wil realiseren in het komende SAVE-jaar, is vastgelegd in een actieplan verkeersveiligheid. Dat heeft speciale aandacht voor de schoolomgevingen, waar vooral bij het begin en aan het einde van de schooldag erg veel verkeer is. Zo wordt het deel van de Kloosterstraat waar de gemeentelijke basisschool GILKO gelegen is bijvoorbeeld heringericht als fietsstraat, zodat fietsers er voorrang hebben op het autoverkeer. En de gemeente wil ook LED-borden aankopen om de zone 30 in de schoolomgevingen te accentueren. Ne evaluatie krijgt de gemeente het SAVE-label. (DVL)

Lees meer