Marlies en Elise met de Mariabeeldjes.
Foto Vanderveken Marlies en Elise met de Mariabeeldjes.

Jeugdverenigingen pimpen Mariabeelden

De jeugdbewegingen in Mol en Balen krijgen allemaal een Mariabeeld overhandigd. Bedoeling is dat de jongeren het Mariabeeld nadien 'pimpen'. Het kunstproject is een initiatief van wHAjo, de jongerenpastorale werking van de parochies van Mol en Balen.

Tien verenigingen kregen al een Mariabeeld overhandigd, maar in totaal zullen vijftig beelden verdeeld worden. "In Balen en Mol zit heel wat creativiteit in de grond. Die creativiteit willen we met wHAjo inzetten voor het goede doel. Elke vereniging krijgt een Mariabeeld die ze zelf kunnen pimpen. Het enige dat we vragen is dat het met enig respect gebeurt", zegt jongerenpastor Nico Peeters.


De jeugdverenigingen kregen tot mei de tijd om aan de slag te gaan met het Mariabeeld. Daarna worden de beelden verkocht voor het goede doel. "Op dit moment zijn al tien verenigingen aan de slag met een Mariabeeld. De KSA van Balen probeert bijvoorbeeld hun bewegingskledij aan te meten aan het beeld. Als we aan de Chiromeisjes van Mol Sluis vragen wat hun plannen zijn, blijft het geheimzinnig stil", zegt Peeters. "Uiteindelijk mondt het project uit in een tentoonstelling van de 50 gepimpte Mariabeelden en zullen deze ook verkocht worden waarbij de opbrengst naar Ons Huis (Mol) en Het Lichtpunt (Balen) gaat. Deze twee lokale werkingen zetten zich onder andere ook in voor jongeren in armoede. Een actie die nauw aansluit bij de doelstellingen van de jongerenwerking wHAjo."


Naast een creatief luik organiseert de jongerenpastorale werking ook een inhoudelijk luik. "Leden en begeleiders van de vereniging die nieuwsgierig zijn naar de achterliggende verhalen laten we ook niet op hun honger zitten. Zo organiseren we nog twee workshops op 8 en 15 april rond het Mariabeeld", besluit Peeters. (JVN/EJM)

Lees meer