Hendrik Kuijpersstraat wordt enkelrichtingsstraat

De stad Mortsel gaat wegen- en rioleringswerken uitvoeren in de Hendrik Kuijpersstraat. Het eerste deel vanaf de Antwerpsestraat krijgt een volledige nieuwe inrichting met meer plaats voor de fietsers en meer parkeerruimte. Het wordt ook een enkelrichtingsstraat.

Vooral deze laatste ingreep ziet Vlaams Belang niet zitten. "We kunnen niet begrijpen dat bijvoorbeeld leveranciers van Agfa-Gevaert niet meer vanuit de Antwerpsestraat in de Hendrik Kuijpersstraat kunnen. Mortsel doet aan 'eigen straatje eerst' en stuurt het vrachtverkeer voornamelijk richting Berchem door het verkeer te laten omrijden langs straten als de Fruithoflaan, waar geen fietspaden zijn, de Karmelietenstraat, waar een kinderdagverblijf is, en de Oogststraat. Dit zijn ook woonstraten", geeft Mark Schampaert (Vlaams Belang) aan.


Volgens burgemeester Erik Broeckx (N-VA) werd alles doorgenomen met het districtsbestuur Berchem.


"In de eerste plaats hebben we naar de buurtbewoners van de Hendrik Kuijpersstraat geluisterd. Zij waren vragende partij om iets te doen. Daarnaast heeft Berchem net de Karmelieten heraangelegd en er een zone 30 van gemaakt. Verder heeft het concrete plannen om ook fietspaden aan te leggen in de Fruithoflaan."


Vlaams Belang vindt de extra aandacht voor de fietsers een goed idee, maar dat de twee fietspaden aan beide zijden van de straat nagenoeg even breed worden dan de rijweg vinden ze overdreven. "Het is een keuze die we maken om fietsers meer comfort te geven", reageert schepen Steve D'Hulster (sp.a). Het tweede deel van de Hendrik Kuijpersstraat krijgt ook nieuwe toplaag en een fietsstrook.


De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 778.000 euro, inclusief BTW. Hiervan zal 224.000 euro, inclusief BTW, voor de rekening van Mortsel zijn. (FSL)

Lees meer