Na jarenlang overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is de gemeente eigenaar geworden van de Antwerpsestraat en de Boomsestraat. Het plan is om beide straten in de loop van de volgende legislatuur heraan te leggen.
Benoit De Freine Na jarenlang overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is de gemeente eigenaar geworden van de Antwerpsestraat en de Boomsestraat. Het plan is om beide straten in de loop van de volgende legislatuur heraan te leggen.

Zwartste punt moet op de schop

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN NIEL

Nu de gemeente eigenaar is geworden van de Antwerpse- en Boomsestraat, het zwartste punt van de gemeente, lijkt niets een heraanleg in de weg te staan. Hoe moet de politiek dit aanpakken? Het gaat om een smalle straat, dus moeten er keuzes worden gemaakt.

"Deze twee straten zijn erg belangrijk in de mobiliteit van elke Nielenaar", zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). "Daarom pleit ik voor een ruime inspraakronde van bewoners, handelaars, scholen en alle andere gebruikers om te bepalen wat de prioriteiten zijn. Daarna kan een ontwerper aan de slag om een eerste voorontwerp te maken. Dit kan dan afgetoetst worden bij iedereen om tot een definitief plan te komen. Zelf ben ik alvast gewonnen om voldoende brede, liefst afgeschermde voetpaden te maken. Het zou fantastisch zijn om over de ganse lengte fietspaden te kunnen leggen, maar zeker in de Antwerpsestraat is de beschikbare ruimte helaas te smal. Daar waar er geen fietspad kan komen, maken we als alternatief best fietsstraten vlakbij, zoals in de Kapelstraat."


"Om ruimte te winnen voor voet- en fietspaden, willen we het langsparkeren eerder wegtrekken uit de straat zelf en 'parkeerhavens' maken, zoals de recent aangelegde parking achter de Dewittstraat. Spoedig slopen we de oude Roxy en ook daar kan een parking gemaakt worden."


"De heraanleg moet afgestemd worden binnen een verkeerscirculatieplan", zegt Chris Ceuppens (sp.a-Groen). "De Antwerpsestraat mag in elk geval geen aanlokkelijk alternatief meer zijn voor doorgaand verkeer. Verder moet het comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruikers drastisch verhogen. We pleiten voor een veilig fiets- en voetpad en naar een maximale afscheiding met het gemotoriseerd verkeer. Er moet voldoende aandacht zijn voor toegankelijke halte-infrastructuur en een vlotte doorgang voor het openbaar vervoer. De heraanleg moet ook afgestemd worden op de vernieuwing van de omliggende woonstraten en pleinen, zoals de Heideplaats en de E. Vanderveldelaan. De toegangen tot het binnengebied moeten een duidelijk en veilige aansluiting krijgen op de Antwerpsestraat. De schoolomgeving is prioritair in het geheel. Ten slotte is voor ons het inspraakproject heel belangrijk. Wij willen de straat teruggeven aan de Nielenaar en samen dit 'zwartste punt' van Niel opnieuw kleur geven." (BCOR)

Lees meer