Opmerkingen indienen voor toekomst Fabeltasite

Omwonenden kunnen vanaf 16 juli opmerkingen indienen op de startnota voor de toekomst van de Fabeltasite. Samen met de Ninovieter denken verschillende partners na over de toekomst van de site, onder coördinatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Er zijn al verschillende infomarkten, stadsdebatten en publieksmomenten achter de rug - dinsdag vond het meest recente publieksmoment plaats. Intussen werd er gestart met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de Fabeltasite en is de startnota klaar. Van 16 juli tot en met 13 september loopt de publieke raadpleging van de startnota en kunnen omwonenden en belanghebbenden opmerkingen indienen. De startnota is te raadplegen op de website van de provincie Oost-Vlaanderen of in te kijken op het Ninoofse stadhuis in de Centrumlaan. Reacties kunnen worden ingediend bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, per e-mail naar raadplegingen@oost-vlaanderen.be of door afgifte tegen ontvangstbewijs in het stadhuis van Ninove. Zoals al bekend voorzien de plannen onder meer woningen, in combinatie met mogelijkheden voor kleine winkels, ambachten, horeca, dienstverlening, veel groen en een derde brug over de Dender om de site te ontsluiten. De realisatie van het plan moet in het voorjaar van 2020 starten. (CVHN)

Lees meer