2 Het Thermae Palace Hotel.
Benny Proot Het Thermae Palace Hotel.

"Renovatie dringt zich op"

PRIVÉPARTNER GEZOCHT VOOR HERSTEL THERMAE PALACE HOTEL EN KONINKLIJKE GAANDERIJEN

Het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen zijn dringend aan restauratie toe. De stad en de Vlaamse overheid, die samen eigenaar zijn van het gebouw, zijn nu op zoek naar een private partner om het gebouw te renoveren. Hierbij zou ook de eigendomsstructuur wijzigen, waardoor het hotel in private handen kan komen. Geen goed idee vindt oppositiepartij Groen.

Kandidaten die het Thermae Palace hotel willen renoveren en uitbaten, kunnen zich binnenkort kandidaat stellen. De stad heeft nu een lastenboek goedgekeurd waarin de voorwaarden voor de openbare procedure werden vastgelegd. Het was Groen die gisteren met het nieuws naar buiten kwam. De oppositiepartij is immers ongerust over de gevolgen. De stad bevestigt dat er plannen zijn voor de renovatie van het hotel en de Koninklijke Gaanderijen, maar wil pas meer informatie geven als ook de Vlaamse overheid het dossier heeft goedgekeurd. "Het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen zijn een waar icoon. De restauratie van beide dringt zich echter op", laat de stad weten.


Volgens burgemeester Johan Vande Lanotte wordt er samen met de Vlaamse overheid naar een structurele oplossing gezocht. "Zoals de plannen in dit gemeenschappelijk dossier nu voorliggen, worden zowel de Koninklijke Gaanderijen als het Thermae Palace Hotel volledig gerestaureerd. De restauratie moet binnen een termijn van 5 jaar volledig uitgevoerd worden. De blijvende toegankelijkheid van de Koninklijke Gaanderijen wordt hierbij uiteraard gegarandeerd", zegt Vande Lanotte. "Voor de realisatie zijn Vlaamse subsidies voorzien, maar de restauratie zal ook en vooral bekostigd worden door de economische activiteit van het Thermae Palace Hotel zelf en dus niet door de Oostendse belastingbetaler."

2 De Koninklijke Gaanderijen.
Benny Proot De Koninklijke Gaanderijen.

Uitbater kandidaat

Uitbater Mark Vanmoerkerke heeft al langer plannen voor het hotel en stelt zich kandidaat, "als de voorwaarden dat toelaten." De ondernemer investeerde de voorbije 2 jaar al zo'n 10 miljoen euro in het hotel. "Als Oostendenaar vind ik het alvast goed dat de stad de koe bij de horens vat en overgaat tot een bevraging van de markt. We zijn blij dat er eindelijk werk gemaakt wordt om het gebouw te redden De beslissing om het huidige zwembad af te breken en het terrein weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen als park, is daarbij een goede keuze", aldus Vanmoerkerke. De ondernemer heeft zijn ambitie om het hotel te kopen en te renoveren nooit onder stoelen of banken gestoken. "We hebben al plannen voor het hotel klaar, maar het is ook geen blinde ambitie. We kennen de voorwaarden in het lastenboek nog niet en dat zal bepalen of we ons kandidaat stellen. Het moet mogelijk zijn om met de economische activiteit de investeringen af te betalen."

Onrust bij Groen

Groen liet gisteren weten dat ze ongerust zijn over de plannen van de stad. Zo zou de stad niets betalen voor de renovatie, maar ook afstand doen van mogelijke toekomstige opbrengsten en een controle op de renovatie. De Vlaamse Overheid zou wel 10 miljoen euro investeren en blijft dus wel betrokken partij. Dat is volgens Groen geen goed idee. "Het valt ook op dat het lastenboek geschreven is op maat van de huidige uitbater. Hij moet immers 8 miljoen euro krijgen van andere kandidaten als de huidige huurovereenkomst gestopt wordt. Dat brengt andere kandidaten in een slechte positie. Dat bedrag wordt ook niet nader uitgelegd in het dossier en lijkt ons behoorlijk veel", zeggen Natacha Waldmann, Sofie Cloet en Kristof Cornelis.

Lees meer