Bewoners zijn sluipverkeer beu in Westerkwartier

Enkele bewoners van het Westerkwartier klagen samen met Groen het Sluikverkeer in hun wijk aan. Dat wordt veroorzaakt door de werken in de Nieuwpoortsesteenweg.

"We merken de laatste tijd heel wat extra verkeer op en de auto's rijden vaak te snel", vertelt Erika De Decker. Ook voor de oudere mensen is het een bezorgdheid. "Ze durven de straat niet meer oversteken omdat ze niet snel genoeg naar de overkant geraken. Het valt ook op dat er nu ook heel wat vrachtwagens door de woonwijk rijden", zegt Erika samen met buurtbewoonster Léonie. Groen vraagt een oplossing van het stadsbestuur.


"Een van de oorzaken is dat het verkeer pas aan de Stuiverstraat omgeleid wordt. Er zouden beter al alternatieve routes aangeduid worden vanaf Petit Paris. Nu hebben de auto's geen andere keuze dan hun weg te vinden in de woonwijk om de Torhoutsesteenweg of de Elisabethlaan te bereiken. Het zou beter zijn mocht de Nieuwpoortsesteenweg enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk vervoer. Daarnaast doen we ook het voorstel om alle straten die uitkomen op de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Elisabethlaan en de Stuiverstraat volledig af te sluiten. Ook controles op de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur zijn nodig", zeggen Wouter De Vriendt en Kenneth Vandenbroele van Groen. "We volgen de wegenwerken in de Nieuwpoortsesteenweg en de gevolgen op de verkeersstromen naar de wijk Westerkwartier op de voet en zullen de gepaste maatregelen nemen", reageert schepen van Openbare Werken Jean Vandecasteele (sp.a). "Binnenkort starten er nog werken in de wijk Westerkwartier, daarbij moet ook zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van de wijk."(LBB)

Lees meer