Een deel van de Nieuwpoortsesteenweg werd nog niet heraangelegd.
Foto Proot Een deel van de Nieuwpoortsesteenweg werd nog niet heraangelegd.

Deel vernieuwd, rest blijft in slechte staat

WERKEN NIEUWPOORTSESTEENWEG TWEE MAANDEN VROEGER KLAAR MAAR...

De heraanleg van de Nieuwpoortsesteenweg tussen Petit Paris en de Elisabethlaan is achter de rug, zo'n 2 maanden eerder dan verwacht. Voor de aanpak van het tweede deel is helaas het wachten op het Vlaams Gewest.

Oostendenaars halen opgelucht adem nu ze weer gebruik kunnen maken van de Nieuwpoortsesteenweg. Sommigen zijn zelfs zo blij dat ze spontaan "merci!" roepen naar de schepen van Openbare Werken, die gisteren naar het resultaat kwam kijken. Tijdens de werken werden zowel de rijweg, als de fiets- en voetpaden aangepakt. Het gaat om 1,12 kilometer regenwaterriolering en evenveel vuilwaterriolering, 9.900 vierkanter meter asfalt, 4.880 vierkante meter voetpaden, 3.315 vierkante meter fietspaden en dat voor een bedrag van 2,8 miljoen euro. Enkel het voetpad en fietspad ter hoogte van de werken van het nieuw zwembad zijn in tijdelijke asfaltverharding aangelegd en met duidelijke belijning aangeduid. "Nee, het geld was niet op", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "We krijgen daar veel opmerkingen over, maar dat heeft alles te maken met de werken aan het nieuwe zwembad. De werf brengt veel zwaar verkeer met zich mee en daarom werd beslist pas later, na de werken dit stuk definitief heraan te leggen in dezelfde materialen als de rest van de Nieuwpoortsesteenweg."

Vlaams Gewest

Als je de Elisabethlaan oversteekt en richting luchthaven rijdt, is de rijweg terug in slechtere staat. Het zal ook nog enkele jaren duren voor er werken worden uitgevoerd. "Veel mensen stellen ons hier terecht vragen over, maar dit deel van de Nieuwpoortsesteenweg valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Wij kunnen daar niets aan doen", legt schepen van Openbare Werken Jean Vandecasteele (sp.a) uit. De schepen zou veel liever zien dat het stuk overgedragen wordt aan de stad, met de bijhorende middelen, net als enkele andere wegen binnen de bebouwde kom. "Mensen geven kritiek op ons, maar je krijgt niet uitgelegd dat wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn. Het is frustrerend. Het zou veel makkelijker zijn als we als stad bevoegd zijn voor alle wegen binnen de bebouwde kom en dat het Gewest zich buigt over de grote invalswegen."

Studie

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen luidt het dat er dit jaar of volgend jaar een studie zal opgestart worden over het tweede deel van de Nieuwpoortsesteenweg.


De heraanleg zelf zal dus nog niet voor meteen zijn.


"Een overname van de weg door de stad staat niet op de agenda. Deze weg wordt beheerd door het Gewest omdat het buiten de stadsring loopt. Het is moeilijk om zomaar wegen over te dragen. Tot waar moet je dan gaan en de stad moet dan ook genoeg middelen hebben om alles te beheren", vertelt Dirk Vanhuysse van het AWV.

Lees meer