Het nieuwe schepencollege van Oostende, met gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (tweede van links) staat te popelen om er in te vliegen.
Foto Proot Het nieuwe schepencollege van Oostende, met gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (tweede van links) staat te popelen om er in te vliegen.

Deze ploeg gaat Oostende besturen

COALITIE KIEST VOLOP VOOR VERNIEUWING EN VERJONGING

Er is nu ook een gezicht geplakt op de nieuwe coalitie van Open Vld, Groen, N-VA en CD&V. Het wordt een jonge ploeg met veel nieuwkomers. Grootste verrassing is Silke Beirens (Groen), die de plaats inneemt van Wouter De Vriendt. Hij blijft Kamerlid en zal de gemeenteraad voorzitten. Open Vld kiest voor vernieuwing en vervangt Martine Lesaffre door Hina Bhatti. "Als we voor vernieuwing pleiten, moeten we dat ook toepassen", zegt Tommelein.

Bart Tommelein (Open Vld)

De nieuwe burgemeester hoeft weinig introductie. Hij blijft nog Vlaams minister tot de nieuwe regering gevormd wordt en laat zich tot dan vervangen door partijgenoot Kurt Claeys. Danick Minne komt daardoor even als schepen in het college. Tommelein (56) zal naast de veiligheidstaken, ook toerisme en city-marketing, personeelsbeleid, communicatie en participatie, financiën en begroting op zich nemen.

Björn Anseeuw (N-VA)

Björn Anseeuw (42) is Vlaams parlementslid en kopman van N-VA in Oostende. Hij krijgt een belangrijk takenpakket als schepen van Openbaar Domein en Stadsvernieuwing en krijgt verder ook openbare werken, groenvoorziening, stadseigendommen, netheid en afvalbeleid in zijn portefeuille. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor het dossier rond het Thermae Palace Hotel. "Dat wordt een grote en mooie uitdaging. De druk is enorm hoog. Ook wat de andere bevoegdheden, zoals mobiliteit betreft, maar we willen de knopen eindelijk ontwarren. De lat ligt hoog, maar zo heb ik het graag", reageert Anseeuw.

Silke Beirens (Groen)

Silke Beirens (37) is een van de verrassingen in het nieuwe college. Ze is na de verkiezingen nog maar bevallen, maar wil er als kersverse mama onmiddellijk invliegen. Ze is projectcoördinator bij POM West-Vlaanderen en ondersteunt startende bedrijven. Daarvoor was ze zelf ondernemer en werkte ze ook al drie jaar op de dienst Samenleven van de stad, waardoor ze al ervaring heeft met enkele beleidsdomeinen. Ze wordt bevoegd voor klimaat en energie, kinderopvang, gelijke kansen, diversiteit en dierenwelzijn. "Dit is ook voor mij een verrassing. Ik had niet verwacht dat ik zoveel stemmen zou halen. Ik heb al heel wat kennis opgedaan bij de administratie en zal vanuit die kennis ook vertrekken."

Kurt Claeys (Open Vld)

Kurt Claeys (45) werd schepen in de vorige legislatuur, als opvolger van Tommelein. Hij focust zich de komende bestuursperiode naast ruimtelijke ordening ook op wonen, stadsontwikkeling en onroerend erfgoed. Die bevoegdheden worden voor het eerst gebundeld bij één schepen. De architect zal de eerste maanden wel eerst mogen proeven van het burgemeesterschap.

Charlotte Verkeyn (N-VA)

Deze 29-jarige advocate en jonge mama krijgt onmiddellijk een belangrijke portefeuille in handen. Ze wordt onder andere verantwoordelijk voor economie, werk, haven en luchthaven. Toch enkele uitdagende dossiers in een stad als Oostende. "Het is zeker een uitdaging. Ik zit al enkele jaren in het havenbestuur, waardoor ik ook al weet hoe het er aan toegaat. Er liggen veel grote dossiers op tafel. Het zal dus belangrijk zijn om er direct in te vliegen en te kijken wat nodig is", vertelt Verkeyn. De nieuwe schepenen mogen zich aan een stevige oppositie verwachten. "Dat schrikt me niet af."

Bart Plasschaert (CD&V)

CD&V krijgt als kleinste partij van het klavertje vier één schepenzetel en verliest dus één schepen. Bart Plasschaert (58) kwam drie jaar geleden in het college. Hij haalde ook meer stemmen dan lijsttrekker Krista Claeys en krijgt daarom het schepenmandaat. Hij wordt opnieuw bevoegd voor cultuur. Het is de eerste keer dat een schepen twee keer na elkaar op cultuur blijft. Hij krijgt er weliswaar enkele belangrijke posten bij met sport, jeugd en kunstonderwijs. "Ik ben blij. Die bevoegdheden liggen me heel goed. Ik was twintig jaar voorzitter van een sportclub en ken ook het kunstonderwijs goed", zegt de leerkracht Aardrijkskunde.

Hina Bhatti (Open Vld)

Bhatti verraste de voorbije jaren als gemeenteraadsvoorzitter. Ze kon de soms hevige debatten tussen nationale kopstukken perfect in goede banen leiden. Nu wordt ze schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid. Naast bevolking en burgerlijke stand krijgt Bhatti ook ceremonieën, erediensten en begrafenissen, toegankelijkheid en beleid voor mensen met een beperking onder haar hoede. Als Oostendse met allochtone afkomst wil Tommelein met haar in de rangen ook een signaal geven. "Voor ons telt haar afkomst niet, we zijn allemaal Oostendenaar, maar we sturen zo wel een signaal dat ook mensen met een allochtone achtergrond kansen krijgen." Hina zelf is blij met haar takenpakket. "Ik heb me de voorbije jaren al ingezet voor toegankelijkheid. Het is ook de eerste keer dat het een aparte bevoegdheid is, die zal doorgetrokken worden naar alle beleidsdomeinen."

Maxim Donck (N-VA)

Maxim Donck (29) is al gemeenteraadslid voor N-VA. De advocaat wordt de nieuwe schepen van Samenleven. Tot zijn takenpakket behoren onder andere de ontmoetingscentra, handhaving en preventie, de stadsmariniers en buurt- en wijkwerking.

Natacha Waldmann (Groen)

Groen krijgt de sociale portefeuille in handen. Natacha Waldmann (39) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en wordt schepen van Welzijn en Zorg. Ze focust zich op de zorgvereniging, het sociaal beleid, onderwijs en volksgezondheid. Ze is nu nog zorgdirecteur bij vzw De Kade. "Het is de eerste keer dat de vroegere bevoegdheden van het OCMW gecombineerd worden met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) en onderwijs. We zullen nu efficiënter kunnen optreden. Het SVK heeft bijvoorbeeld ook met armoede te maken. Er zijn heel wat uitdagingen en daarom stop ik met mijn huidige job. De eerste grote uitdaging wordt het oprichten van een zorgbedrijf. Ik zal eerst goed luisteren naar de administratie. Wat moet behouden blijven en wat kan veranderen?"

Lees meer