Heel wat bouwprojecten in 2017

STAD INVESTEERT 27,6 MILJOEN EURO

Oostende investeert 27,6 miljoen euro in 2017. Er zijn grote projecten op til. "Ik heb bij mijn aantreding als burgemeester aangekondigd dat 2016 een planningsjaar zou worden om dan in 2017 te beginnen bouwen. Onder meer aan het zwembad, het politiekantoor en de nieuwe Sterrenwacht zullen we beginnen", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).

2017 is een belangrijk investeringsjaar voor het Oostendse stadsbestuur. "Het is traditioneel zo dat er in het eerste en laatste jaar minder uitgegeven wordt. Heel wat investeringen en betalingen komen daardoor samen in 2017", zegt de burgemeester. Toch moet geen enkel project klaar zijn tegen de verkiezingen in 2018. "Geen enkel dossier wordt gelinkt aan de verkiezingen. Dat zou een serieuze meerkost met zich meebrengen en dat doen we dus niet."

Zwembad

Qua grote projecten springt vooral het zwembad in het oog. In de eerste maanden van 2017 moet de beslissing vallen om dan te kunnen starten met de bouw voor of na de grote vakantie. Het zwembad komt op de hoek van de Northlaan en de Nieuwpoortsesteenweg. De bouw zal zeker twee jaar in beslag nemen. Op vlak van sport wordt er in het jaar dat Oostende Europese sportstad is nog meer geïnvesteerd in diverse infrastructuur. Er komt een nieuwe judozaal, de verlichting op sportpark De Schorre wordt aangepakt en er komt een nieuwe sporthal in de Maurits Sabbestraat.

Politiekantoor

De stad bouwt ook een nieuw politiekantoor. In januari 2017 moet de beslissing genomen worden voor de toewijzing van het nieuwe politiecommissariaat, dat eind 2018 klaar moet zijn. Waar het gebouw precies zal komen, is nog niet duidelijk. Er liggen twee opties op tafel: de site van Bootsman Jonson langs de Lijndraaiersstraat en binnen het stationsproject. De lokale politie is al jaren vragende partij voor een nieuw politiekantoor. Vandaag is de werking verdeeld over twee gebouwen in de voormalige rijkswachtkazerne in de Alfons Pieterslaan en in het stadhuis van Oostende. Er werken zo'n 270 mensen bij de lokale politie.

Sterrenwacht

De uitbouw van het Groen Lint wordt verder gezet. Binnen die werken wordt de bouw van de Sterrenwacht gerekend. De Astropolis komt op de site van het wijkpark Nieuwe Koers. Er komen onder meer een mediazaal, tentoonstellingsruimte en ruimtes waarin workshops kunnen plaatsvinden. Er staan binnen het Groen Lint ook enkele fietspaden op het programma, zoals de Zandvoordestraat, de doortrekking van de Groene 62 en het fietspad Nieuwe Koers.

Thermae Palace Hotel

Er is nog heel wat werk aan monumenten in de stad. In maart of april 2017 moet een beslissing genomen worden met betrekking tot het Thermae Palace Hotel. De stad gaat hier op zoek naar een privé-investeerder die het gebouw en de Koninklijke Gaanderijen moet restaureren. De procedure is opgestart, de onderhandelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid een viertal maanden duren. Bedoeling is ten laatste begin 2018 met de eerste werken in het Themae Palace te starten.

Lees meer