Vzw Dement telt 115 gesloopte gebouwen

De vzw Dement kant zich eveneens tegen de sloop van de twee burgerwoningen in Mariakerke. De groep zet zich al sinds 2005 in voor historische waardevolle panden. Op haar site www.iloveo.be houdt ze nauwgezet bij welke gebouwen beschermd zijn, een hoge of lage locuswaarde hebben. Hun teller van gesloopte gebouwen staat intussen op 115, met daarbij enkele bekende panden.

Café en theaterzaal De Illusie in de De Smet De Naeyerstraat. De toen populaire ontmoetingsplaats in de wijk Hazegras opende in 1996, maar werd in 2006 gesloopt voor nieuwbouwappartementen. Het gebouw zelf dateerde uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.


Nog een burgerhuis dat plaats ruimde voor nieuwbouw, bevond zich op het Sint-Petrus-en Paulusplein 3. Het werd opgetekend in 1904 en kende arduinen dorpels, rondboogvensters en dakkapellen. Even was er restaurant Zoë gevestigd, maar in 2004 volgde de sloop.


Een dossier waar Dement zich ook voor inzette, was het behoud van de voormalige bioscoop Odeon en Roxy op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en Sportstraat. Het dateerde uit de late negentiende eeuw. Ook hier staat nu een appartementsgebouw.


Op de hoek van de Christinastraat en Vindictivelaan was vroeger een benzinestation, later een Chinees restaurant en bakkerij. Het pand dateerde van voor de Tweede Wereldoorlog, nu staat er een appartementsgebouw.

Wél gered

Enkele bekende gebouwen zijn van de sloophamer gevrijwaard, zoals het burgerhuis op het Clementinaplein waar destijds begrafenisondernemer Nuytten was, en het eclectisch hoekpand Châtelet bij Petit Paris. Tot slot is er ook het ingewikkelde dossier rond het beschermde, maar verloederde Hotel du Louvre in de Karel Janssenslaan. (TVA)

Lees meer