Het Thermae Palace Hotel moet dringend gerenoveerd worden. Twee investeerders zijn kandidaat, maar of er nog voor de verkiezingen een toewijzing komt, lijkt hoogst onzeker.
Foto Benny Proot Het Thermae Palace Hotel moet dringend gerenoveerd worden. Twee investeerders zijn kandidaat, maar of er nog voor de verkiezingen een toewijzing komt, lijkt hoogst onzeker.

Weer geen witte rook voor Thermae Palace

RENOVATIEDOSSIER WELLICHT OP BORD VAN VOLGEND BESTUUR

Opvallend ontbrekend agendapunt op de laatste gemeenteraad komende maandag: het Thermae Palace Hotel. Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) had een oplossing aangekondigd tegen augustus, maar van witte rook zou al geen sprake meer zijn.

Twee jaar geleden startten de stad Oostende en de Vlaamse overheid een procedure op om een investeerder te vinden voor het Thermae Palace Hotel. De investeerder zou naast de uitbating ook de renovatie voor zijn rekening moeten nemen. Verschillende gemeenteraadsleden, ook binnen de meerderheid, spraken zich uit tegen de procedure en ook de oppositie stelde zich de afgelopen twee jaar geregeld vragen bij de gang van zaken.


De renovatie is broodnodig, want het hotel en de aanpalende Koninklijke Gaanderijen zijn in belabberde staat. Maar de werken zouden wel zo'n 80 miljoen euro kosten. Twee kandidaten bleven over. Een onafhankelijke commissie verleende bouwgroep Willemen met een nipte voorsprong de eerste plaats, maar er zijn vragen bij de financiering. Op nummer twee staat Restotel van de huidige uitbater, Mark Vanmoerkerke. In dit dossier zouden er opmerkingen zijn vanuit het oogpunt van erfgoed.

Verschillende meningen

Oostende en Vlaanderen moeten nu als eigenaars samen beslissen wat er zal gebeuren. De Vlaamse regering start pas terug op in september. Er zouden in de politiek ook verschillende meningen zijn over hoe het dossier moet afgerond worden. Officieel is er nog geen beslissing genomen, maar in de wandelgangen klinkt dat de procedure zal worden afgerond zonder resultaat. Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) bevestigt dat die mogelijkheid bestaat. "We moeten in de komende twee weken samen zitten met de Vlaamse regering. Het is mogelijk dat er geen resultaat zal zijn. Onze advocaat heeft, zoals afgesproken, met beide kandidaten overlegd en het is nu aan ons om te beslissen. Als er geen toewijzing komt, dan moet er eerst gesproken worden met de huurder."

In de stellingen

Voor het Thermae Palace Hotel is een snelle oplossing geen overbodige luxe. Het gebouw smeekt om herstellingswerken. De stellingen die de Koninklijke Gaanderijen ondersteunen, kosten niet alleen veel geld, ze tonen ook aan dat de renovatiewerken geen jaren meer op zich mogen laten wachten.

Lees meer