Agentschap Wegen en Verkeer wil de duiker van de Maarkebeek verbreden.
Foto DCRB Agentschap Wegen en Verkeer wil de duiker van de Maarkebeek verbreden.

Verbreding brughoofd moet overstromingen voorkomen

Agentschap voor Wegen en Verkeer heeft plannen klaar voor de verbreding van de duiker van de Maarkebeek onder de Berchemweg in Leupegem. Verderop richting Schelde wordt de bedding van de waterloop breder, zodat die bij felle neerslag meer water aankan en overstromingen worden vermeden.

"De werkzaamheden zijn gepland voor volgend jaar", zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).


Voor dit project voorziet het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) 300.000 euro. Dit bedrag omvat de wegeniswerken en vijftig procent van de werken aan de duiker. De Vlaamse Milieu Maatschappij betaalt de andere helft van het werk aan de duiker en staat ook nog in voor de kosten van de totale verbreding van de Maarkebeek.


De verbreding van de brug over Meersbloem-Leupegem gebeurt op kosten van de stad Oudenaarde.


"Van zodra het ontwerp wordt afgewerkt, moet er een archeologisch vooronderzoek gebeuren en volgt de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. De aanbesteding kan dan gebeuren in 2018", schetst Cindy Franssen de timing.


De werkzaamheden moeten, samen met andere al genomen maatregelen langs de Maarkebeek, Leupegem behouden van wateroverlast. (DCRB)

Lees meer