Inwoners kiezen zelf hoe nieuwe fusiegemeente zal heten

Vanaf nu kunnen inwoners van Neerpelt en Overpelt zich kandidaat stellen voor de volksjury, die uiteindelijk de drie mogelijke namen voor de gemeente zal selecteren.

Vervolgens zullen alle inwoners hun stem mogen uitbrengen op één van deze drie voorstellen. Begin november wordt dan duidelijk wat de naam wordt van de nieuwe fusiegemeente.


Afgelopen zomer werd er in de twee gemeenten hard gewerkt om de fusie vorm te geven. Zo vonden er in elk van de negen deelkernen informatievergaderingen plaats. "In totaal namen 900 mensen deel aan deze vergaderingen. Positief was dat we nergens tegenstand kregen wat betreft de fusie op zich.", klinkt het bij fusiecoördinator Frank Smeets (CD&V). "In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 zullen er een zestal themavergaderingen plaatsvinden die meer inhoudelijk ingaan op de fusie", aldus Smeets.

Volksjury

De gemeente krijgt ook een nieuwe naam en inmiddels kwamen er al 120 unieke voorstellen binnen.Tot en met 15 september kan iedereen nog een voorstel indienen via www.fusieneerpeltoverpelt.be, de formulieren op de infovergaderingen en de gemeentehuizen. Via dezelfde weg kan men zich ook kandidaat stellen voor de volksjury. Op zaterdag 16 september wordt er dan een volksjury samengesteld. Deze jury zal bestaan uit vijf vertegenwoordigers van de cultuurraden en heemkundige kringen, aangevuld met 27 zestienplussers. Op 7 oktober stellen zij een shortlist van drie mogelijke namen op. Tussen 16 en 31 oktober kunnen alle inwoners vanaf 12 jaar stemmen op een naam en begin november wordt de winnende naam dan bekend.


Ook de straatnamen worden door de inwoners gekozen. In zowel Overpelt als Neerpelt moeten 26 straten, omwille van gemeenschappelijke namen, veranderen. Dat gebeurt tijdens buurtbijeenkomsten, begin 2018. Zo kan de adreswijziging ingaan 2019. (BVDH)

Lees meer