Mensen van het stadsbestuur en de lokale politie mochten gisteren het SAVE-label ontvangen voor hun inzet voor verkeersveiligheid. Ze kregen dat van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.
Foto Michael Depestele Mensen van het stadsbestuur en de lokale politie mochten gisteren het SAVE-label ontvangen voor hun inzet voor verkeersveiligheid. Ze kregen dat van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

Stad Poperinge en lokale politie ontvangen SAVE-label

Het stadsbestuur van Poperinge en de lokale politie hebben gisteren het 32ste SAVE-label ontvangen. SAVE staat voor 'Samen Actief voor Veilig verkeer'. Stad en politie ondertekenden in 2015 het SAVE-charter van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK vzw). Daarmee gingen ze het engagement aan om bijzondere aandacht te hebben voor verkeersveiligheid. OVK vzw is een lotgenotenvereniging, die families ondersteunt die hun kind verloren in het verkeer. Na de ondertekening van het charter stelden ze een actieplan op. Daarin stond onder meer het invoeren van een zone 30 in de stadskern en het plaatsen van snelheidsremmers langs de Sint-Bertinusstraat. "We zijn uiteraard zeer tevreden met het label. We hebben ons geëngageerd en we wilden ons eerste actiejaar succesvol afronden. Dat is ons gelukt. We gaan er ook mee door. Een nieuw actieplan met verbeteringspunten rond verkeersveiligheid wordt voorgelegd op de gemeenteraad", aldus burgemeester Christof Dejaegher. (LBR)

Lees meer