Marleen (zwarte trui), René (rood), Wiske (geel) en Francis (blauw) voor de gebouwen van 't Onzent.
Foto Legreve Marleen (zwarte trui), René (rood), Wiske (geel) en Francis (blauw) voor de gebouwen van 't Onzent.

't Onzent kan eindelijk slopen

BOUW TEHUIS VOOR MENSEN MET BEPERKING START NA ELF JAAR

Na meer dan tien jaar plannen kan 't Onzent in Liezele (Puurs) eindelijk de sloophamer bovenhalen. "Op 1 augustus gaat de oude conciërgewoning tegen de vlakte, de nieuwbouw moet midden 2017 klaar zijn. We hoesten de nodige 600.000 euro helemaal zelf op, een andere optie is er niet. In de toekomst gaan we wel samenwerken met BW Klein-Brabant, om samen sterker te staan", zegt directrice Ilse Peeters.

Nu zondag vindt aan 't Onzent de intussen 34ste editie van de Schemelbertfeesten plaats. "Jarenlang al zamelen we met dit evenement geld in voor onze nieuwbouw, we vreesden al dat de trouwe bezoekers ons op den duur niet meer zouden geloven!", grapt Peeters.


"De plannen voor een vernieuwing van 't Onzent bestaan immers al sinds 2005, maar daarna werden we met de ene hindernis na de andere geconfronteerd. De gemeente Puurs paste het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) aan, waardoor 't Onzent deels in parkgebied kwam te liggen. We hebben alle mogelijke opties bekeken, maar verhuizen naar een ander gebouw. Bouwen op een andere site bleek onbegonnen werk en vooral onbetaalbaar. We konden alleen hier voldoende nieuwe ruimte creëren door de conciërgewoning te slopen en te vervangen door een volledige nieuwbouw met tien slaapkamers, een keuken, berging en sanitair voor onze bewoners."


"Maar toen dook de tweede hindernis op: de nodige subsidies. Er waren bij de overheid niet voldoende middelen beschikbaar, er zat dus niets anders op dan het volledige bouwproject met eigen middelen te financieren. Het totale prijskaartje bedraagt maar liefst 600.000 euro, ook de haalbaarheid hiervan werd lang onderzocht. We moeten immers ook de kosten van onze gewone werking kunnen blijven dragen. Maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen naar onze bewoners toe, daarom gaan we nu toch voor dit project. We lieten twee jaar geleden al woonunits plaatsen in onze achtertuin, en ook de keuken wordt net voor de sloop verplaatst. Het officiële startschot wordt gegeven op 1 augustus, we hopen onze nieuwbouw over een jaar in gebruik te kunnen nemen."

Renovatie

"Ook na die werken zijn we nog niet rond: het huidige en verouderde gebouw moet ook dringend gerenoveerd worden. We moeten dit allemaal betalen met ons spaarpotje, giften, en de inkomsten van allerlei activiteiten. Een kleine organisatie als 't Onzent -met 22 bewoners en 26 medewerkers- staat voor dit soort dossiers duidelijk erg zwak. Daarom gaan we in de toekomst samenwerken met de vzw BW Klein-Brabant (beschut wonen Flegado en begeleid werken Flexpack, nvdr). In een eerste stap nemen we onze maaltijden af bij BW Klein-Brabant, en werken we samen op vlak van logistiek en administratie. Onze Raden van Bestuur bekijken intussen wat de mogelijke volgende stappen zijn. Ons doel is om iedereen sterker te maken, en samen zo veel mogelijk mensen met een beperking te kunnen helpen. Andere partners die willen deelnemen aan dit project, zijn steeds meer dan welkom."


De 34ste Schemelbertfeesten vinden plaats op zondag 26 juni rondom 't Onzent in de in de Wolfstraat 12 in Liezele. De rommelmarkt start om 8 uur, het volleybaltornooi om 11 uur, de Fanfare 4 Fun treedt op om 11.30 en van 13.30 tot 17 uur is er kinderanimatie. Het restaurant is geopend van 11.30 tot 19 uur, in het tuincafé kan je terecht tot 21 uur. De Wolfstraat zal die dag afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.


Giften voor 't Onzent zijn steeds welkom op BE39 7332 3114 0219

Lees meer