2 Op dit kaartje staan bestaande windmolens aangeduid in het zwart. De groene stippen tonen welke grond nog beschikbaar is, de rode tonen windmolens waarvoor al een aanvraag is. Blauwe stippen geven aan dat de procedure al gestart is.
Mine Dalemans Op dit kaartje staan bestaande windmolens aangeduid in het zwart. De groene stippen tonen welke grond nog beschikbaar is, de rode tonen windmolens waarvoor al een aanvraag is. Blauwe stippen geven aan dat de procedure al gestart is.

"Vrees dat impact op omgeving niet wordt onderzocht"

BURGEMEESTER VRAAGT ONDERZOEK NAAR WERKWIJZE INPLANTING WINDMOLENS

Burgemeester Mark Vos (CD&V) trekt aan de alarmbel. Riemst en het naburige Tongeren worden overspoeld met aanvragen voor windmolens. Hij vraagt nu om een onderzoek te voeren naar de werkwijze bij de inplanting van windmolens. "Ik vermoed dat aanvragen voor turbines stapsgewijs gebeuren, zodat er geen milieueffectenrapport hoeft te worden opgemaakt, maar zo krijgen we ook geen duidelijk beeld van de impact op de omgeving", klaagt hij. "Bovendien staan er hier al méér dan genoeg."

"In de hele regio komen we aan een kleine 70 windturbines, en goed 40 daarvan zijn voorzien in onze directe omgeving", wist Mark Vos te vertellen. Bij de 40 windturbines waarvoor een aanvraag werd ingediend, zit een windpark met zo'n 20 windmolens op het industrieterrein Tongeren-Oost. "Op ons grondgebied zijn er nu al vier aan het draaien: drie in Genoelselderen en een in Herderen. Samen kunnen ze meer dan 8.000 gezinnen een jaar lang van stroom voorzien, en Riemst telt vandaag goed 6.500 huishoudens. Hier staan al genoeg windmolens, we zijn nu al CO2- neutraal", legde de burgemeester uit. "Bovendien worden in Elst nabij Millen nog drie molens extra gepland. En als er straks in onze achtertuin (Tongeren-Oost) twintig gaan bijkomen, is het hek helemaal van de dam. Het zijn er gewoon té veel voor de regio", vindt de burgemeester.

2 Zo zal de horizon van Millen (Riemst) eruitzien, als de aanvragen voor de windmolens worden goedgekeurd.
Mine Dalemans Zo zal de horizon van Millen (Riemst) eruitzien, als de aanvragen voor de windmolens worden goedgekeurd.

Slimme zet

Voor 3 van de 20 die op Tongeren-Oost voorzien zijn, loopt ondertussen al een aanvraag. "We vrezen dat de windmolens in groepjes van twee of drie worden gebouwd", liet Mark Vos horen. Een slimme zet van de bedrijven die de windmolens bouwen.


"Ze moeten pas vanaf drie windmolens een milieueffectenrapport (MER) opmaken om diepgaand de gevolgen van de windturbines op de omgeving te onderzoeken. Juist omdat ze geen MER moeten maken, krijgen we geen duidelijk beeld van de impact op het milieu." Het is een belangrijke reden voor burgemeester Vos om de Vlaamse ombudsman te vragen een onderzoek te voeren over deze werkwijze. Nog om andere redenen stapt hij naar de ombudsman. "Nu loopt op Tongeren-Oost een aanvraag voor drie molens. We vrezen dat geen rekening wordt gehouden met het totale plaatje, met name de 20 op het industrieterrein bij onze buurgemeente en bij uitbreiding de overige 50 die in de nabije regio worden voorzien", wierp Mark Vos op.


"We vinden dat er geen of weinig coördinatie en overleg bestaat." Dat laatste geldt ook wat betreft de windmolens die Wallonïe plant aan de grens met Riemst en andere Vlaamse gemeenten. Ook in Bassenge en Juprelle , twee Waalse gemeenten die grenzen aan Riemst, zijn er namelijk plannen voor enkele tientallen windturbines. "We zijn vragende partij voor een grensoverschrijdend overleg in verband met de inplanting van windturbines. Zowel de hinder als de impact op de omgeving moet onderzocht en beoordeeld worden, los van de taalgrens. Zo houdt men in Wallonië geen rekening met ons, door hun windmolens vlak aan de grens te voorzien. Verder is het van het goede teveel om hier tientallen molens te plaatsen. Waarom kan dat niet evenredig onder alle gemeenten in Vlaanderen verdeeld worden?", aldus nog Mark Vos. Hij hoopt dat de Vlaamse ombudsman alle partijen die betrokken zijn met de inplanting van windturbines rond de tafel kan brengen.

Lees meer