De gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel en de politiezone Voorkempen kregen het SAVE-label.
Foto Laenen De gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel en de politiezone Voorkempen kregen het SAVE-label.

Gemeenten erkend voor veilig mobiliteitsbeleid

Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) reikte gisterenochtend het SAVE-label uit aan de gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel en de politiezone Voorkempen.


Het label spoort steden en gemeenten aan een veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het is de eerste keer dat het label wordt uitgereikt aan alle gemeenten van één politiezone.


SAVE staat voor 'Samen Actief voor Veilig Verkeer'. "Vooral het eerste woord daarin is erg belangrijk", legt Koen Van Wonterghem uit. "Zo'n vijf jaar geleden ontwikkelde vzw OVK het SAVE-charter voor steden en gemeenten in de strijd voor meer verkeersveiligheid. Zo'n 83 Vlaamse gemeenten hebben dat charter al ondertekend en toonden zich bijgevolg bereid een concreet actieplan te ontwikkelen om minstens één van de vooropgestelde doelstellingen te halen."


In september 2014 ondertekenden ook de vier gemeenten van de politiezone Voorkempen het SAVE-charter.


En met succes: het aantal verkeersslachtoffers daalde in van 734 in 2015 naar 660 in 2016 over de vier gemeenten. Dit jaar maakte het verkeer al 253 slachtoffers in de zone, maar als die trend zich proportioneel voortzet zal dat aan het einde van het jaar opnieuw een forse daling betekenen. (TEA)

Lees meer