Marc Aerts

Sociaal Huis opent deuren

Het Sociaal Huis Sint-Amands opende op zaterdag officieel haar deuren. Het voormalig administratief gebouw van het OCMW kreeg een opfrisbeurt en huisvest voortaan de zorg- en welzijnsdiensten van het OCMW en externe partners zoals de mutualiteiten, Eigen Woning, Flegado, juridische dienstverlening Welzijnskoepel Klein-Brabant-Vaartland, PWA en Strijkpunt Spoor2. "De voorbije jaren heb ik vastgesteld dat heel wat diensten en partners minder en minder tot niet meer bereikbaar waren in onze gemeente. De digitalisering van dienstverlening en de druk om te centraliseren, maakten dat in Sint-Amands vele diensten verdwenen of dreigden te verdwijnen."


"Ook de specialisatie van diensten heeft tot gevolg dat onze inwoners steeds meer naar Willebroek, Boom, Mechelen of zelfs verder moeten reizen. Steeds verder weg van Sint-Amands", legt OCMW-voorzitter Heiko Van Muylder (LOS) uit."Verder weg en dat met slecht openbaar vervoer. Een vergrijzende gemeente met mobiliteitsproblemen voor heel wat senioren: het Sociaal Huis in Sint-Amands wil op deze uitdagingen een antwoord bieden. Onder één dak zorgen dat onze eigen diensten en die van onze partners toegankelijk en bereikbaar blijven voor onze inwoners."


(AVH

Lees meer