Een eerste maquette van de woningen, zoals nv Immo Invest ze in gedachten heeft.
Foto Frank Eeckhout Een eerste maquette van de woningen, zoals nv Immo Invest ze in gedachten heeft.

Aanvraag voor woonwijk in beekvallei

IN TOTAAL 185 WOONHEDEN OP STAPEL PROJECT ZAL 10 JAAR DUREN

Twee projectontwikkelaars willen samen 185 wooneenheden bouwen in de beekvallei tussen 's Hondshuffel, de Schoolstraat en de Monseigneur Meulemanstraat in Sint-Lievens-Houtem. "Deze bouwplannen zijn de grootste van de voorbije 20 jaar", zegt schepen Sofie Boeykens (NH). Omwonenden beraden zich binnenkort of ze stappen zullen zetten tegen het project.

Nv Immo Invest uit Temse wil een verkaveling voor 23 woningen en vier meergezinswoningen realiseren, nv Novus uit Maldegem wil op haar beurt dan weer groen licht krijgen voor 58 woningen en 6 meergezinswoningen en voor 64 appartementen.


Alles samen is de dubbele verkavelingsaanvraag goed voor 185 wooneenheden. Dat er in het gebied gebouwd mag worden, werd al duidelijk in 1977 toen het nieuwe gewestplan werd uitgetekend. In 2014 zette ook het provinciebestuur het licht op groen om het woonuitbreidingsgebied aan te snijden. Toch duurde het nog tot eind vorige maand voor projectontwikkelaars ook effectief een verkavelingsaanvraag indienden.

Groene zones

"De Gecoro heeft enkele aanbevelingen gedaan waar de projectontwikkelaars rekening moeten mee houden. Zo moeten er genoeg groene zones gevrijwaard worden en moet er bij overstromingsgevaar ruimte zijn om het overtollige water op te vangen. Dat zijn zaken waar we als bestuur belang aan hechten bij de aflevering van een verkavelingsvergunning. Maar voor het zover is, wachten we ook nog de bezwaren af. Die kunnen nog tot 26 februari schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Daarna moeten opnieuw enkele adviezen ingewonnen worden. We verwachten dat we ten vroegste tegen de zomervakantie een eventuele vergunning afleveren", zegt schepen Sofie Boeykens.

Extra verkeer

185 nieuwe woningen betekent uiteraard heel wat extra verkeer. "Daarvoor wordt in een ontsluitingsweg voorzien langs de Schoolstraat én een ontsluitingsweg langs 's Hondshuffel. Dat extra verkeer zal echter maar met mondjesmaat toenemen, want het volledige project kan zo'n tien jaar in beslag nemen. Ook het werfverkeer moet normaal meevallen omdat er telkens in clusters van een tiental woningen gewerkt wordt", besluit schepen Boeykens.


De projectontwikkelaars hebben vorige week de omwonenden uitgenodigd op een infovergadering. De buurt beraadt zich nu of ze stappen zullen ondernemen tegen het project.

Lees meer