Belastingverlaging van 8,5 naar 7,5% afgeschoten

Het voorstel van oppositiepartijen N-VA, CD&V en sp.a om de personenbelasting in Sint-Lievens-Houtem te verlagen van 8,5 naar 7,5% is door Nieuw Houtem en Open Vld afgeschoten. "Het voorstel van de oppositie doet ons in 2018 afstevenen op een tekort van 200.000 euro", reageert schepen van Financiën Sofie Boeykens (NH).

Het was Open Vld die twee weken geleden coalitiepartner Nieuw Houtem uitnodigde om de belastingen te verlagen. "Met 8,5 procent hebben we bijna de hoogste personenbelasting in Vlaanderen. De financiële middelen zijn er om die te laten zakken naar 8 procent", meent Jeroen Prové. Ook een verlaging van de opcentiemen is volgens de liberaal financieel haalbaar. Prové wilde zijn voorstel op de gemeenteraad al eens voorzichtig aankaarten, maar dat was buiten de oppositie gerekend. Die legde een voorstel tot belastingverlaging ter stemming, dat nog verder ging dan het voorstel van Open Vld. N-VA, CD&V en sp.a willen de personenbelasting naar 7,5% brengen. Een schot voor de boeg, want door dat afwijkende voorstel zag Open Vld de kans schoon om zich te onthouden, net als Nieuw Houtem.

Eind december

"Het voorstel van de oppositie werd enkel gebaseerd op de bestaande en gekende schuldafbouw, een beleid dat sinds meer dan 20 jaar door Nieuw Houtem wordt gevoerd. Evenwel baseerde de oppositie zich naar eigen zeggen 'misschien niet op de goeie cijfers' maar zette zij toch haar vraag door. De oppositie verkiest dus 'nattevingerwerk' boven een grondige en weloverwogen beslissing. Nieuw Houtem wenst een mogelijke belastingverlaging enkel te overwegen als we de gemeente ook verder financieel gezond kunnen houden, we blijvend investeringen kunnen doen en de dienstverlening op het huidige niveau kunnen houden", reageert schepen Sofie Boeykens. Het schepencollege laat weten een mogelijke belastingverlaging te onderzoeken in het kader de geplande budgetbespreking 2018 eind december. (FEL)

Lees meer