Volgens het schepencollege kon de aanvrager aantonen dat beide gebouwen op de foto tot voor kort bewoond waren.
Foto Frank Eeckhout Volgens het schepencollege kon de aanvrager aantonen dat beide gebouwen op de foto tot voor kort bewoond waren.

Toch bouwvergunning voor twee woningen in Cotthem

Het gemeentebestuur van Houtem heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van twee woningen in het groene Cotthem. Nochtans gaf de stedebouwkundige ambtenaar van de gemeente eerder een negatief advies voor deze bouwplannen.

Natuurpunt Houtem tekende in augustus al bezwaar aan tegen de bouwplannen van de aanvrager. Ook enkele particulieren tekenden daarna nog protest aan waarna de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) zich negatief uitsprak over de bouwplannen. Toch gaat de gemeente nu in tegen dat negatief advies. "Het is onze plicht om iedereen gelijk te behandelen en de wet te respecteren. Emotionele factoren kunnen zwaar wegen, maar uiteindelijk bepaalt het wettelijk kader wat kan en wat niet", verdedigt schepen voor Ruimtelijke Ordening en Stedebouw Sofie Boeykens de keuze van het schepencollege.

Drie opmerkingen

Natuurpunt had drie opmerkingen over de plannen maar die worden allemaal weerlegd. "Volgens hen gaat het om een woning en een stal maar de aanvrager leverde bewijzen dat beide gebouwen als woning werden gebruikt. Een tweede discussiepunt is de mogelijke 'verkrotting' van de tweede woning maar volgens ons gaat het om een momentopname die kan en mag hersteld worden. Als derde tegenargument wordt de aftakeling van het als 'ankerplaats erkende' landschap Cotthem aangehaald. Het ontwerp is echter opgevat om zo weinig mogelijk het bestaande landschap te verstoren, en kan zelfs bijdragen tot een verhoging van de belevingswaarde van het gebied. De woningen zijn half ingeplant in de heuvelrug, en zijn bedekt met platte groendaken. Dat het om moderne architectuur gaat kan net voor dit gebied een meerwaarde zijn. Het is niet de bedoeling van Cotthem een soort Bokrijk-structuur te maken. Bovendien zijn in het gebied omschreven als 'ankerplaats' ook een groot aantal woningen in Cotthem en de Espenhoek begrepen. Als die mensen in de toekomst verhinderd wordt om enige verandering aan hun huizen aan te brengen, voorspel ik meer protesten en terecht menselijk ongenoegen", argumenteert de schepen. (FEL)

Lees meer