In de Lodewijk De Meesterstraat, waar onder meer de campus van het AZ Nikolaas is gevestigd, wordt vanaf maandag enkelrichting ingevoerd.
Kristof Pieters In de Lodewijk De Meesterstraat, waar onder meer de campus van het AZ Nikolaas is gevestigd, wordt vanaf maandag enkelrichting ingevoerd.

Circulatieplan treedt in voege

STAD ZET LICHT OP GROEN VOOR EERSTE MAATREGELEN

Het stadsbestuur heeft het licht op groen gezet voor een eerste reeks circulatiemaatregelen. Op maandag 8 januari gaat de uitrol van het plan van start, met de invoering van enkele richting in de Sint-Jansstraat, Lodewijk De Meesterstraat en in een deel van de Lamstraat. Hiermee wil men het sluipverkeer weghouden en de stad leefbaarder maken voor de inwoners.

Om de stadskern veiliger, leefbaarder en meer autoluw te maken heeft het stadsbestuur een wijkcirculatieplan opgesteld. In fasen worden een aantal ingrepen doorgevoerd om doorgaand verkeer in de binnenstad te ontmoedigen. In september kwamen er alvast vier fietsstraten bij met de Kalkstraat, Nieuwstraat, Westerstraat en Stationsplein. In een nieuwe fase volgen nu enkele nieuwe eenrichtingsstraten. Volgend jaar buigt het stadsbestuur zich over het meest ingrijpende dossier: de knip van de Grote Markt.


"Met het circulatieplan willen we het doorgaand en sluipverkeer uit de stadswijken halen", zegt schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). "Zo ontstaat meer ruimte voor een vlotte circulatie en het verkeer wordt veiliger voor voetgangers en fietsers. De leefbaarheid in de stadskern wint er ook bij, want er is minder lawaai en er zijn minder uitlaatgassen."

8 januari

Concreet zullen op maandag 8 januari drie centrumstraten een nieuw verkeersregime krijgen:


4 De Sint-Jansstraat wordt enkele richting naar de Pastoor De Meerleerstraat. De Sint-Jansstraat is een onderdeel van een zoekroute naar gratis en lang parkeren binnen de stad en wordt gebruikt om het eenrichtingsstuk van de Driegaaienstraat te ontwijken. De stad onderzoekt een herinrichting van de pleinen. Gebundeld parkeren, het kwalitatief verbinden van de pleinen en ruimte en veiligheid voor de zachte weggebruikers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.


4 De Lodewijk De Meesterstraat wordt enkele richting naar de Lamstraat. Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving in de Lodewijk De Meesterstraat te waarborgen, moet er ruimte worden gemaakt voor de fietser. Door enkele richting te maken wordt ook het kruispunt aan de Hospitaalstraat ontlast. De invoering van de enkele richting creëert ook meer parkeergelegenheid en er komt ruimte vrij voor de inrichting van een kus- en-rijzone en de plaatsing van openbare fietsenstallingen. In de loop van januari wordt het nieuwe verkeersregime in de Lodewijk De Meesterstraat nog geaccentueerd met boombakken.


4 De Lamstraat (vanaf de Lodewijk De Meesterstraat tot de Azalealaan) wordt enkele richting naar de Azalealaan. Dit is een gevolg van het éénrichtingsverkeer in de Lodewijk De Meesterstraat. De rijrichting in de Lamstraat omkeren, is noodzakelijk voor de goede ontsluiting van de ziekenwagens en de lijnbussen. Door de aanleg van het wijkpark De Witte Molen wordt de Gladiolenstraat geknipt. Dat zal het kruispunt met de Azalealaan en de Lamstraat vereenvoudigen.


De invoering van de enkele richting in de drie straten gaat gepaard met straattekeningen en guirlandes met campagnevlagjes. Meer informatie is ook terug te vinden op www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie

Lees meer