Met het Scholenprotocol worden er afspraken gemaakt tussen de Truiense secundaire schoolbesturen, het Parket, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om de veiligheid en bescherming van de leerlingen en personeelsleden van de scholen te bevorderen.
Benoit De Freine Met het Scholenprotocol worden er afspraken gemaakt tussen de Truiense secundaire schoolbesturen, het Parket, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om de veiligheid en bescherming van de leerlingen en personeelsleden van de scholen te bevorderen.

“Bijzondere onderwijscel gaat strijd tegen drugs op school aan”

Scholenprotocol ondertekend tussen de Truiense secundaire schoolbesturen, het parket, de politie en de Stad Sint-Truiden

Met het Scholenprotocol worden er afspraken gemaakt tussen de Truiense secundaire schoolbesturen, het Parket, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om de veiligheid en bescherming van de leerlingen en personeelsleden van de scholen te bevorderen. Vanmiddag raakte het nieuws ook bekend dat de strijd tegen drugs in een bijzondere onderwijscel zal worden aangepakt.

De scholen verbinden zich ertoe de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op de hoogte te brengen als leerlingen strafbare feiten plegen en als de veiligheid van leerlingen en/of personeelsleden in het gedrang komt. “Hierdoor kan er vlugger ingegrepen worden om problematische situaties aan te pakken. De slachtoffers van strafbare feiten worden snel opgevangen en beschermd tegen eventuele represailles. Ook de daders krijgen de nodige begeleiding, enkel in laatste instantie zal het Parket overgaan tot een strikte toepassing van de wet”, weet korpschef Steve Provost.

In het schooljaar 2017-2018 werden er vanuit 5 verschillende scholen 30 dossiers aangemeld. In dit schooljaar zijn dat er tot nu toe 7 dossiers uit 3 verschillende scholen. Na onderling overleg worden er eveneens preventieve en gerichte acties op school gevoerd, denk bijvoorbeeld aan bromfiets- of drugscontroles op school of in de schoolomgeving. “Wij wensen deze goede manier van samenwerking te bestendigen door het afsluiten van een nieuw Scholenprotocol voor de komende drie schooljaren, tot en met 31 augustus 2021”, zegt korpschef Steve Provost.

Informatiebrochure

Het Scholenprotocol is gebaseerd op vertrouwen en discretie, maar om een duidelijker beeld te scheppen over de inhoud ervan werd er een informatiebrochure opgesteld.  In deze brochure wordt uitgelegd welke stappen er gezet worden na onregelmatigheden op school. Zo komen onder andere drugsbezit, geweld, diefstal, wapenbezit, (cyber)pesten, spijbelen, afpersen, dealen aan bod. Deze brochure is een leidraad voor directie en leerkrachten, maar wordt evenzeer onder ouders en leerlingen kenbaar gemaakt. Ook de lokale politie en het stadsbestuur van Sint-Truiden zullen de publicatie op hun website plaatsen. Deze nieuwe manier van communiceren in de vorm van een overzichtelijke informatiebrochure geeft een houvast aan de ouders, zodat zij duidelijk weten hoe er gereageerd wordt op probleemsituaties.”, aldus schepen en criminologe Hilde Vautmans

War on Drugs

“Zoals aangekondigd zullen wij de strijd tegen drugs opvoeren zowel preventief als repressief. We hebben hiervoor een bijzondere onderwijscel met het secundair onderwijs  opgericht waar we zeer concreet  en in onderling overleg maatregelen gaan nemen in het kader van “the war on drugs”. Ik merk dat de onderwijspartners daar zeer open voor staan. In die onderwijscel zullen voor alle duidelijkheid ook andere zaken besproken worden, maar de strijd tegen drugs staat er zeer hoog op de agenda. Ik verwacht de eerste maatregelen in een zestal maanden” besluit Hilde Vautmans (open VLD).

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer